Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook
Cynllunio eich taith
Teithio am ddim i bawb bob penwythnos ar fws Traws Cymru
Gweld pob llwybr
Llond gwlad o syniadau am deithiau Traws Cymru!
View All Routes
I ble’r ewch chi y penwythnos hwn? Wifi am ddim ar y bws
View All Routes

Croeso

Mae gwasanaethau bws pellter hir TrawsCymru yn rhan bwysig o rwydwaith trafnidiaeth integredig Cymru. Mae'r gwasanaethau hyn wedi cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae llawer o gymunedau ledled Cymru yn dibynnu arnynt ac maent yn rhoi cyfle i ymwelwyr deithio drwy harddwch Cymru yn hawdd, yn fforddiadwy ac yn ecogyfeillgar. 

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau teithio ar fysiau TrawsCymru ac y cewch chi lawer o siwrneiau braf gyda ni!

 

TrawsCymru a TrawsCambria yn dathlu’r deugain

Eleni mae TrawsCymru a TrawsCambria yn dathlu deugain mlynedd ers iddynt ddechrau gweithredu. I ddathlu’r pen-blwydd arbennig, bydd bysiau o’r oes o’r blaen yn teithio gyda’i gilydd rhwng Caer a Merthyr Tudful ddydd Sadwrn 22 Mehefin 2019.

Bydd y bysiau’n dilyn ei gilydd o Gaer i Ferthyr Tudful trwy Wrecsam, Rhiwabon, Croesoswallt, Y Trallwng, Y Drenewydd, Llandrindod, Llanfair-ym-Muallt ac Aberhonddu.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://www.redandwhitebus.uk/TC