Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook
Y GWASANAETH BWS PELLTER HIR I GYMRU

Mae ein llwybrau’n gwasanaethu Cymru gyfan bron iawn. I ddod o
hyd i’r llwybr gorau ar eich cyfer chi, chwiliwch isod

Gweld pob llwybr
Cynllunio eich taith

Croeso

Mae gwasanaethau bws pellter hir TrawsCymru yn rhan bwysig o rwydwaith trafnidiaeth integredig Cymru. Mae'r gwasanaethau hyn wedi cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae llawer o gymunedau ledled Cymru yn dibynnu arnynt ac maent yn rhoi cyfle i ymwelwyr deithio drwy harddwch Cymru yn hawdd, yn fforddiadwy ac yn ecogyfeillgar. 

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau teithio ar fysiau TrawsCymru ac y cewch chi lawer o siwrneiau braf gyda ni!