Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook
Teithio am ddim i bawb bob penwythnos ar fws Traws Cymru
Llond gwlad o syniadau am deithiau Traws Cymru!
I ble’r ewch chi y penwythnos hwn? Wifi am ddim ar y bws

Mwynhewch deithiau RHAD AC AM DDIM bob penwythnos ar rwydwaith TrawsCymru!

Mae bysiau pellter hir TrawsCymru yn ffordd berffaith o grwydro o le i le yng Nghymru. O ddydd Sadwrn 8 Gorffennaf 2017 ymlaen mae Llywodraeth Cymru yn cynnig teithiau rhad ac am ddim i bawb ar benwythnosau ar rwydwaith TrawsCymru.

Bydd y cynnig hwn yn eich galluogi i deithio’n rhad ac am ddim bob dydd Sadwrn a dydd Sul, heb fod angen cadw sedd ymlaen llaw.

Mae’r gwasanaethau canlynol wedi’u cynnwys yn y cynnig:-

  • TrawsCymru T1 Aberystwyth – Aberaeron - Llanbedr Pont Steffan – Caerfyrddin;
  • TrawsCymru T1C Aberystwyth – Caerfyddin – Caerdydd;
  • TrawsCymru T1S Caerfyddin - Cross Hands - Abertawe
  • TrawsCymru T2 Bangor – Dolgellau – Aberystwyth;
  • TrawsCymru T3 Wrecsam – Llangollen - Dolgellau – Abermo;
  • TrawsCymru T4 Y Drenewydd – Aberhonddu – Caerdydd;
  • TrawsCymru T5 Aberystwyth – Aberaeron – Aberteifi – Hwlffordd;
  • TrawsCymru T6 Aberhonddu – Ystradgynlais – Castell-nedd - Abertawe;
  • T9 – Bws Cyflym Maes Awyr Caerdydd rhwng canol dinas Caerdydd - Maes Awyr Caerdydd.

Mae’n debygol y bydd gwasanaethau TrawsCymru yn fwy prysur nag arfer ar y diwrnodau pan gynigir teithiau rhad ac am ddim, felly mae’n bosibl y byddwn yn darparu bysiau ychwanegol. Sicrhewch eich bod yn edrych yn ofalus ar yr arwydd sy’n dangos i ble mae’r bws yn mynd, neu holwch aelod o staff er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn mynd ar y bws cywir.

Os oes gennych Gerdyn Teithio Rhatach dilys ar gyfer Cymru, gofynnwn i chi barhau i’w ddangos i’r gyrrwr fel arfer ar ddiwrnodau’r cynnig hwn.

P’un a ydych yn mynd am bicnic, yn mynd i gerdded, yn mynd i ymweld â chastell neu’n mynd ar drip siopa, rydym yn gobeithio y gwnewch chi fwynhau’r teithiau rhad ac am ddim yr ydym yn eu cynnig i chi. Mwynhewch eich penwythnos!


Felly i ble gallwn ni fynd, beth gallwn ni ei wneud y penwythnos hwn?

Gydag wyth gwasanaeth rheolaidd ar draws Cymru gyfan, gadewch eich car gartref ac ewch i rywle newydd a gwnewch rywbeth gwahanol

P'un a yw'n ddiwrnod o heulwen braf neu'n wlyb a diflas, dyma rai syniadau i'ch temtio i neidio ar fws Traws Cymru y penwythnos hwn!

Ewch i wefan Croeso Cymru i gael mwy o syniadau a gwybodaeth: http://croeso.cymru/

Y gwasanaethau yw.

T1, T1C, T1S, T2, T3, T4, T5, T6 a T9