Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook
Teithio am ddim i bawb bob penwythnos ar fws Traws Cymru
Llond gwlad o syniadau am deithiau Traws Cymru!
I ble’r ewch chi y penwythnos hwn? Wifi am ddim ar y bws

Mwynhewch deithiau RHAD AC AM DDIM bob penwythnos ar rwydwaith TrawsCymru!

Mae bysiau pellter hir TrawsCymru yn ffordd berffaith o grwydro o le i le yng Nghymru. O ddydd Sadwrn 8 Gorffennaf 2017 ymlaen mae Llywodraeth Cymru yn cynnig teithiau rhad ac am ddim i bawb ar benwythnosau ar rwydwaith TrawsCymru.

Bydd y cynnig hwn yn eich galluogi i deithio’n rhad ac am ddim bob dydd Sadwrn a dydd Sul, heb fod angen cadw sedd ymlaen llaw.

Mae’r gwasanaethau canlynol wedi’u cynnwys yn y cynnig:-

  • TrawsCymru T1 Aberystwyth – Aberaeron - Llanbedr Pont Steffan – Caerfyrddin;
  • TrawsCymru T1C Aberystwyth – Caerfyddin – Caerdydd;
  • TrawsCymru T1S Caerfyddin - Cross Hands - Abertawe
  • TrawsCymru T2 Bangor – Dolgellau – Aberystwyth;
  • TrawsCymru T3 Wrecsam – Llangollen - Dolgellau – Abermo;
  • TrawsCymru T4 Y Drenewydd – Aberhonddu – Caerdydd;
  • TrawsCymru T5 Aberystwyth – Aberaeron – Aberteifi – Hwlffordd;
  • TrawsCymru T6 Aberhonddu – Ystradgynlais – Castell-nedd - Abertawe;
  • T9 – Bws Cyflym Maes Awyr Caerdydd rhwng canol dinas Caerdydd - Maes Awyr Caerdydd.

Mae’n debygol y bydd gwasanaethau TrawsCymru yn fwy prysur nag arfer ar y diwrnodau pan gynigir teithiau rhad ac am ddim, felly mae’n bosibl y byddwn yn darparu bysiau ychwanegol. Sicrhewch eich bod yn edrych yn ofalus ar yr arwydd sy’n dangos i ble mae’r bws yn mynd, neu holwch aelod o staff er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn mynd ar y bws cywir.

Os oes gennych Gerdyn Teithio Rhatach dilys ar gyfer Cymru, gofynnwn i chi barhau i’w ddangos i’r gyrrwr fel arfer ar ddiwrnodau’r cynnig hwn.

P’un a ydych yn mynd am bicnic, yn mynd i gerdded, yn mynd i ymweld â chastell neu’n mynd ar drip siopa, rydym yn gobeithio y gwnewch chi fwynhau’r teithiau rhad ac am ddim yr ydym yn eu cynnig i chi. Mwynhewch eich penwythnos!


Felly i ble gallwn ni fynd, beth gallwn ni ei wneud y penwythnos hwn?

Gydag wyth gwasanaeth rheolaidd ar draws Cymru gyfan, gadewch eich car gartref ac ewch i rywle newydd a gwnewch rywbeth gwahanol

P'un a yw'n ddiwrnod o heulwen braf neu'n wlyb a diflas, dyma rai syniadau i'ch temtio i neidio ar fws Traws Cymru y penwythnos hwn!

Ewch i wefan Croeso Cymru i gael mwy o syniadau a gwybodaeth: http://croeso.cymru/

Y gwasanaethau yw.

T1, T1C, T1S, T2, T3, T4, T5, T6, T9 a T14

I ble yr awn yr haf hwn ar y TrawsCymru ?

Beth am fynd â ffrindiau a theulu  am drip ar y TrawsCymru  ac mae  ddim i bawb bob penwythnos.

Dyma lu o syniadau i gadw pawb yn brysur a hapus, glaw neu hindda yr haf hwn.

Seiclo:

Does dim lle i gario beics ar y TrawsCymru ond gelli  fynd ar y bws a llogi beic o un o’r degau o ganolfanau beicio sydd ar draws Cymru. Cer a map a phicnic gyda thi a chei grwydro yn ddibendraw.

Mae dros 1,400 milltir o lwybrau beicio  ar gael, o seico’n ling- di- long i her beicio mynydd.

Cymer olwg yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/biking/cycling

Cerdded:

Mae gan Gymru rai o’r golygfeydd hyfrytaf a’r safleoedd hanesyddol gorau ym Mhrydain. Beth am drefnu taith gerdded i’w darganfod, a dal y bws TrawsCymru i’r man cychwyn? Mae wyth llwybr TrawsCymru i ddewis ohonynt, am ddim i bawb bob penwythnos.

Cymer olwg yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/walking-hiking

Antur:

Beth am ddechrau’r antur  gyda’r TrawsCymru.Beth ac am roi cynnig ar fyw yn y gwyllt am y dydd, fforio am ffrwythau a llysiau gwyllt neu hyd yn oed benwythnos goroesi?

Chwilia yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/bushcraft-foraging

Chwaraeon Dŵr:

Eleni yw Blwyddyn y Môr. Mae dros 850 milltir o arfordir trawiadol i’w mwynhau yma. Felly be’ well nag ymweld ag un o’r trefi glan môr ar y TrawsCymru.

Arforgampau, caiac, syrffio neu fynd am dro ar hyd y traeth – dyma’ch cyfle i dreulio amser fel teulu a chymryd seibiant o’r byd a’i brysurdeb.

Dyma ragor o wybodaeth: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/watersports