Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

Tocyn Dydd TrawsCymru 

Mae "Tocyn Diwrnod TrawsCymru®" yn caniatáu i chi deithio heb gyfyngiad ar wasanaethau canlynol TrawsCymru®:T1, T1C, T1S, T2, T3, T4, T5, T6, T12, T14, X43, 460 yn ogystal â gwasanaeth T9 Gwennol Maes Awyr Caerdydd rhwng Canol Dinas Caerdydd a Maes Awyr Caerdydd.  Gallwch brynu tocynnau oddi wrth y gyrwyr. Maen nhw ar gael i’w defnyddio tan y daith olaf ar ddiwrnod prynu’r tocyn.

Pris Tocyn

£11.00: oedolyn 

£7.30: plentyn a pherson ifanc (pobl ifanc 16-21 oed â fy ngherdynteithio*)

£27 Tocyn Grŵp: hyd at 2 oedolyn a 3 phlentyn/person ifanc

Bydd y tocyn yn ddilys tan y siwrnai olaf ar y diwrnod prynu.

Prynwch y tocyn gan y gyrrwr.

 

Tocyn Penwythnos Dwyffordd

Tocyn am siwrnai dwyffordd ar TrawsCymru  T2, T3 a T5 yn unig. I’w ddefnyddio ar unrhyw ddau ddiwrnod rhwng  y bws cyntaf ar ddydd Gwener a’r bws olaf ar ddydd Llun.

Pris Tocyn:

£10.00:  oedolyn

£6.00: person ifanc (pobl ifanc 16-21 oed â fy ngherdynteithio*) a  myfyriwr  (gyda cherdyn NUS extra dilys)  

Prynwch y tocyn gan y gyrrwr.

 

*Mae’r cynllun fyngherdynteithio wedi’i ymestyn yn awr er mwyn cynnwys pobl ifanc 16-21 oed. Mae modd i ddeiliaid y cerdyn arbed tua 1/3 ar gost teithio ar fysiau. Mae angen fyngherdynteithio i brynu tocyn person ifanc am bris rhatach ar ôl troi’n 16 oed.

 

Bws am ddim i bawb bob Sadwrn a Sul ar draws y rhwydwaith TrawsCymru.

Mae’r gwasanaeth di-dâl hwn ar gael ar y Sadwrn a’r Sul yn unig, pan fo lle ar y bws. Nid yw ar gael ar Wyliau Banc.

Os ydych dros 60 oed, dangoswch eich Pàs Bws i’r gyrrwr.

 

Siwrneiau Byr a Thocynnau Unffordd

I gael gwybod pris siwrnai fer neu daith unffordd, ewch ar wefan Traveline Cymru neu ffoniwch 0300 200 22 33.