Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

Tocyn Diwrnod TrawsCymru 

Mae Tocyn Diwrnod TrawsCymru yn caniatáu i bobl deithio heb gyfyngiadau ar wasanaethau T1, T2, T3, T4, T5, T6, T1C TrawsCymru a Gwasanaeth Bws Gwennol T9 Maes Awyr Caerdydd. 

Gellir prynu tocynnau gan yrwyr y gwasanaethau hyn, ac maent yn ddilys tan y daith olaf a hysbysebir ar ddiwrnod prynu’r tocynnau. 

Gellir defnyddio tocynnau diwrnod ar draws gwasanaethau T1, T2, T3, T4, T5, T6, T1C a T9 ac ar wasanaeth X85 Lloyds Coaches rhwng Machynlleth a’r Drenewydd. 

 

Prisiau Tocynnau Diwrnod TrawsCymru

£10: Oedolyn

£7: Plentyn/Person Ifanc

Tocyn Grŵp £25: Hyd at 2 oedolyn a 3 phlentyn/person ifanc

 

Tocyn Dwyffordd Rhatach ar gyfer y Penwythnos

I gael gwybodaeth am Docyn Dwyffordd Rhatach TrawsCymru ar gyfer y Penwythnos, cliciwch yma.

 

Teithiau byr a thocynnau un ffordd

Os ydych yn gwneud taith fer yn unig neu os oes angen gwybodaeth arnoch am docyn un ffordd, gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth hon trwy gynllunio taith ar drafnidiaeth gyhoeddus yma.