Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

I ble yr awn ni y gwanwyn hwn ar y TrawsCymru  T1 neu’r T1C?

Beth am fynd â ffrindiau a theulu  am drip ar y TrawsCymru – am ddim i bawb bob penwythnos.

Dyma lu o syniadau i gadw pawb yn brysur a hapus, glaw neu hindda y gwanwyn hwn.

Seiclo:

Does dim lle i gario beics ar y TrawsCymru ond gelli  fynd ar y bws a llogi beic o un o’r degau o ganolfanau beicio sydd ar draws Cymru. Cer a map a phicnic gyda thi a chei grwydro yn ddibendraw.

Mae dros 1,400 milltir o lwybrau beicio  ar gael, o seico’n ling- di- long i her beicio mynydd.

Cymer olwg yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/biking/cycling

Cerdded:

Wales has some of the most beautiful rural and coastal scenery and interesting industrial heritage sites in the UK. They are made for walking and discovering.  Why not take advantage of the eight TrawsCymru routes to get you to a new and different location every weekend.

Mae gan Gymru rai o’r golygfeydd hyfrytaf a’r safleoedd hanesyddol gorau ym Mhrydain. Beth am drefnu taith gerdded i’w darganfod, a dal y bws TrawsCymru i’r man cychwyn? Mae wyth llwybr TrawsCymru i ddewis ohonynt, am ddim i bawb bob penwythnos.

Cymer olwg yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/walking-hiking

Antur:

Beth am ddechrau’r antur  gyda’r TrawsCymru.Beth am roi cynnig ar fyw yn y gwyllt am y dydd, fforio am ffrwythau a llysiau gwyllt neu hyd yn oed benwythnos goroesi?

Chwilia yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/bushcraft-foraging

Chwaraeon Dŵr:

Eleni yw Blwyddyn y Môr. Mae dros 850 milltir o arfordir trawiadol i’w mwynhau yma. Felly be’ well nag ymweld ag un o’r trefi glan môr ar y TrawsCymru.

Arforgampau, caiac, syrffio neu fynd am dro ar hyd y traeth – dyma’ch cyfle i dreulio amser fel teulu a chymryd seibiant o’r byd a’i brysurdeb.

Dyma ragor o wybodaeth: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/watersports

 

Digwyddiadau Mis Mawrth ac Mis Ebrill

  • 30 – 31 Mawrth. Gwili 40 – Dathlu 40 mlynedd Rheilffordd Stêm Gwili, Bronwydd, Caerfyrddin

https://gwili-railway.co.uk/

  • 30 Mawrth. Dathlu’r Pasg yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

https://amgueddfa.cymru/abertawe/

  • 30 Mawrth – 15 Ebrill. Helfa Wyau Map y Smyglwyr, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

https://amgueddfa.cymru/abertawe/

  • 31 Mawrth. The Jungle Book, Theatr y Lyric, Caerfyrddin

http://www.theatrausirgar.co.uk/cy

  • 8 Ebrill. Barti Ddu – sioe môr-ladron yn Amgueddfa’r Glannau

https://amgueddfa.cymru/abertawe/

  • 13 – 15 Ebrill. Peter Pan yn y Ffwrnes, Llanelli

Sioe hudolus anturus i’r teulu cyfan.

http://www.theatrausirgar.co.uk/cy

  • 21 Ebrill. Sioe Feirch Llanbedr Pont Steffan, Llanllyr, Talsarn

Mae’r sioe hon yn mynd ers 56 o flynyddoedd.

http://www.lampeterstallionshow.co.uk/

  • 27 – 29 Ebrill. The Llandeilo Litfest, Llandeilo

https://llandeilolitfest.org/

  • 27 – 29 Ebrill. Bierfest Almaenig, Parc yr Amgueddfa, Abertawe

Mwy na gŵyl gwrw! Digonedd o hwyl i’r teulu cyfan.

http://www.swansea.bierfest.co.uk/

  • 28 Ebrill. Ras Enfys Tŷ Hafan, Traeth Bae Abertawe.

Mae Ras Enfys Tŷ Hafan  yn dychwelyd i Abertawe. Cofrestrwch nawr!

http://www.rainbowrunwales.co.uk/