Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T1 – Aberystwyth drwy Aberaeron i Gaerfyrddin


Aberystwyth

http://www.darganfodceredigion.co.uk

Mae promenâd poblogaidd ar hyd glan môr y dref brifysgol hon. Mae'n ymestyn o'r hen harbwr yn y de, heibio'r traeth cerrig mân eang hyd at waelod Craiglais (Constitution Hill). Mae ‘cicio'r bar’ ar waelod allt ‘Consti’ yn hen draddodiad yn Aberystwyth sy'n boblogaidd ymysg pobl leol, myfyrwyr ac ymwelwyr.

Gallwch naill ai gerdded i fyny Craiglais (Constitution Hill) neu fynd ar y rheilffordd i ddarganfod y Camera Obscura a nifer o fannau picnic.

Gallwch hefyd fwynhau:

 • Amgueddfa Ceredigion, sy'n adrodd hanes y rhanbarth.
 • Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth, sy'n gartref i gyfres o arddangosfeydd newidiol a chasgliadau celf http://www.aberystwythartscentre.co.uk/.
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru, lle cewch ddysgu am chwedlau a thrysorau Cymru a hyd yn oed ymchwilio i hanes eich teulu. https://www.llgc.org.uk/
 • Rheilffordd Cwm Rheidiol, a aiff â chi ar daith brydferth i Bontarfynach.


Aberaeron

Trysor pensaernïol Bae Ceredigion.  Mae gan Aberaeron ddau draeth, harbwr tawel, siopau hyfryd a digonedd o lefydd da i fwyta, gan gynnwys siopau pysgod a sglodion a chiosg hufen-iâ mêl arobryn.

Gallwch hefyd fwynhau:


Caerfyrddin

www.darganfodsirgar.com

Cafodd Caerfyrddin, y dref hynaf yng Nghymru, ei sefydlu gan y Rhufeiniaid, ac mae ganddi gysylltiadau â chwedlau Arthur, sy'n rhoi'r enw Cymraeg Caerfyrddin i'r dref. Mae gan y dref ddwy ganolfan siopa fodern. 

Gallwch hefyd fwynhau:

 • Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, amgueddfa rad ac am ddim sy'n gartref i lawer o drysorau lleol, gan gynnwys darn olaf derwen enwog Myrddin
 • Canolfan Hamdden Caerfyrddin, sydd â phwll nofio ac ardal chwarae antur.


Pethau i’w gwneud:

 • Teithiau Trysor:  Aberystwyth, Aberaeron a Llanbedr Pont Steffan
  Ewch ar helfa drysor i weld lleoliad o bersbectif newydd. Addas i bob oedran a phob tywydd! Gellir lawrlwytho Teithiau Trysor neu eu postio.
  https://www.treasuretrails.co.uk


Theatrau, Canolfannau Celf ac Amgueddfeydd:

Mae canolfannau celfyddydol a theatrau Cymru’n cynnig profiadau cofiadwy  i’r teulu cyfan, yn enwedig ym misoedd oer y gaeaf.


Digwyddiadau: