Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T1 – Aberystwyth drwy Aberaeron i Gaerfyrddin

http://www.darganfodceredigion.co.uk

Mae promenâd poblogaidd ar hyd glan môr y dref brifysgol hon. Mae'n ymestyn o'r hen harbwr yn y de, heibio'r traeth cerrig mân eang hyd at waelod Craiglais (Constitution Hill). Mae ‘cicio'r bar’ ar waelod allt ‘Consti’ yn hen draddodiad yn Aberystwyth sy'n boblogaidd ymysg pobl leol, myfyrwyr ac ymwelwyr.

Gallwch naill ai gerdded i fyny Craiglais (Constitution Hill) neu fynd ar y rheilffordd i ddarganfod y Camera Obscura a nifer o fannau picnic.

Gallwch hefyd fwynhau:

  • Amgueddfa Ceredigion, sy'n adrodd hanes y rhanbarth.
  • Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth, sy'n gartref i gyfres o arddangosfeydd newidiol a chasgliadau celf http://www.aberystwythartscentre.co.uk/.
  • Llyfrgell Genedlaethol Cymru, lle cewch ddysgu am chwedlau a thrysorau Cymru a hyd yn oed ymchwilio i hanes eich teulu. https://www.llgc.org.uk/
  • Rheilffordd Cwm Rheidiol, a aiff â chi ar daith brydferth i Bontarfynach.

Aberaeron

Trysor pensaernïol Bae Ceredigion.  Mae gan Aberaeron ddau draeth, harbwr tawel, siopau hyfryd a digonedd o lefydd da i fwyta, gan gynnwys siopau pysgod a sglodion a chiosg hufen-iâ mêl arobryn.

Gallwch hefyd fwynhau:


Caerfyrddin

www.darganfodsirgar.com

Caerfyrddin, yw’r  dref hynaf yng Nghymru, ac mae ganddi gysylltiadau â chwedlau Arthur,. Mae gan y dref ddwy ganolfan siopa fodern. 

Gallwch hefyd fwynhau:

  • Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, amgueddfa rad ac am ddim sy'n gartref i lawer o drysorau lleol, gan gynnwys darn olaf derwen enwog Myrddin
  • Canolfan Hamdden Caerfyrddin, sydd â phwll nofio ac ardal chwarae antur.


Rhai digwyddiadau