Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T1C – Aberyswyth drwy Landysul a Sarn i Gaerdydd

www.darganfodsirgar.com

Llanbedr Pont Steffan

Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref farchnad brysur yn Nyffryn Teifi. Mae'n baradwys i gerddwyr  ac yn fynediad at gefn gwlad godidog ac mae Afon Teifi'n yn ddelfrydol i bysgotwyr.

Gallwch hefyd fwynhau:

  • Canolfan Gwiltiau Jen Jones, ar y Stryd Fawr, sy'n gartref i arddangosfa o gwiltiau lliwgar, gyda siop sy'n gwerthu hen gwiltiau a charthenni: http://www.jen-jones.com/

Cross Hands

Mae Cross Hands yn ganolfan ganolog ardderchog i grwydro arfordir a chefn gwlad Sir Gaerfyrddin.

Drwy gymryd taith bws neu dacsi fer o Cross Hands gallwch fwynhau:

  • Canolfan Gwlyptir Llanelli, sy'n cynnal digwyddiadau bywyd gwyllt ymarferol i bawb o bob oed http://www.wwt.org.uk/wetland-centres/llanelli/
  • Parc Gwledig Llyn Llech Owain, lle gallwch ddarganfod amrywiaeth o lwybrau natur sy'n addas i'r teulu cyfan

http://www.visit.carmarthenshire.gov.uk/cymraeg/parciau/llyn-llech-owain-a-mynydd-mawr.html


Rhai digwyddiadau