Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T1C – Caerfyrddin drwy Lanbedr Pont Steffan a Cross Hands i Abertawe

www.darganfodsirgar.com


Llanbedr Pont Steffan

Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref farchnad brysur yn Nyffryn Teifi. Mae'n baradwys i gerddwyr gyda mynediad at gefn gwlad bryniog ac mae Afon Teifi'n yn ddelfrydol i enweirwyr.

Gallwch hefyd fwynhau:

 • Canolfan Gwiltiau Jen Jones, ar y Stryd Fawr, sy'n gartref i arddangosfa o gwiltiau lliwgar, gyda siop sy'n gwerthu hen gwiltiau a charthenni: http://www.jen-jones.com/

Rhai digwyddiadau:

 • 09/09/17 – Ffair Ram – ffair amaethyddol yn Llanbedr Pont Steffan


Cross Hands

Mae Cross Hands yn ganolfan ganolog ardderchog i grwydro arfordir a chefn gwlad Sir Gaerfyrddin.

Drwy gymryd taith bws neu dacsi fer o Cross Hands gallwch fwynhau:


Abertawe

https://www.dewchifaeabertawe.com/

Mae'r ddinas hon ar lan y dŵr yn agos at draethau Baner Las, cefn gwlad diarffordd, diwylliant cosmopolitan a mannau hardd dynodedig.

Gallwch hefyd fwynhau:

 • LC2, parc dŵr dan do Abertawe, gyda'i bwll syrffio http://www.thelcswansea.com/
 • Plantasia, paradwys drofannol yng nghanol y ddinas, sy'n llawn dop o blanhigion lliwgar ac anifeiliaid diddorol. Mae'n cynnig cyfres o weithdai, teithiau bwyd gwyllt a digwyddiadau yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae dosbarthiadau i oedolion hefyd ar gael drwy gydol y flwyddyn.
 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, sy'n adrodd hanes dynol diwydiant ac arloesedd yng Nghymru dros y 300 mlynedd diwethaf mewn modd rhyngweithiol. Cynhelir amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai addas i'r teulu dros wyliau'r ysgol. https://amgueddfa.cymru/abertawe/
 • Marchnad Abertawe, y lle gorau i brynu danteithion lleol ar gyfer picnic blasus.
 • Darganfyddwch filltiroedd o lwybrau di-draffig o gwmpas Bae Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Beth am logi beic a threulio'r prynhawn yn beicio ar hyd y promenâd 5 milltir o'r ddinas i'r Mwmbwls ac yn ôl, gan fwynhau hufen-iâ ar y ffordd? http://www.abertawe.gov.uk/beicio


Anturiaethau Awyr Agored:

 • 360 Beach and Watersports, Abertawe
  Mae gan 360 chwaraeon dŵr i blesio pawb, o’r dechreuwyr pur i’r athletwyr profiadol.
  http://360swansea.co.uk/

 • Antur Outdoor Adventure, Castell Nedd
  Cyfle i gael antur mawr neu fach yn harddwch Cwm Nedd.
  http://www.anturoutdoor.com/


Digwyddiadau: