Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T1S – Abertawe i Gaerfyrddin gan alw yn Yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Abertawe

https://www.dewchifaeabertawe.com/

Mae'r ddinas  lan y môr hon yn yn agos at draethau Baner Las, cefn gwlad diarffordd, diwylliant cosmopolitan a mannau hardd dynodedig. Mae ganddi sawl theatre, ambell ganolfan gelfyddydol a nifer o amgueddfeydd hynod.

Gallwch hefyd fwynhau:

  • LC2, parc dŵr dan do Abertawe, gyda'i bwll syrffio http://www.thelcswansea.com/
  • Plantasia, paradwys drofannol yng nghanol y ddinas, sy'n llawn dop o blanhigion lliwgar ac anifeiliaid diddorol. Mae'n cynnig cyfres o weithdai, teithiau bwyd gwyllt a digwyddiadau yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae dosbarthiadau i oedolion hefyd ar gael drwy gydol y flwyddyn.
  • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, sy'n adrodd hanes dynol diwydiant ac arloesedd yng Nghymru dros y 300 mlynedd diwethaf mewn modd rhyngweithiol. Cynhelir amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai addas i'r teulu dros wyliau'r ysgol. https://amgueddfa.cymru/abertawe/
  • Marchnad Abertawe, y lle gorau i brynu danteithion lleol ar gyfer picnic blasus.
  • Darganfyddwch filltiroedd o lwybrau di-draffig o gwmpas Bae Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Beth am logi beic a threulio'r prynhawn yn beicio ar hyd y promenâd 5 milltir o'r ddinas i'r Mwmbwls ac yn ôl, gan fwynhau hufen-iâ ar y ffordd? http://www.abertawe.gov.uk/beicio

Rhai digwyddiadau: