Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T2 – Bangor drwy Gaernarfon a Phorthmadog i Aberystwyth

https://www.ymweldageryri.info/

Bangor

Wedi'i lleoli yng nghanol Eryri, mae Bangor yn ddinas eglwys gadeiriol a chanolfan siopa brysur.  Mae'n gartref i Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Prifysgol Bangor, sy'n cynnal rhaglen barhaus o ffilmiau, cyngherddau, sioeau cerdd, comedi, dawnsio cyfoes a gweithdai creadigol o bob disgrifiad i bawb.

Gallwch hefyd fwynhau:

Caernarfon

Mae Caernarfon yn gartref i'r castell enwog – Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.  Caiff hanes y dref ei adrodd yn arddangosfa ‘Ein Treftadaeth’ yn Oriel Pendeitsh.

Gallwch hefyd fwynhau:

Porthmadog

Mae Porthmadog yn ganolfan dda i gerddwyr a beicwyr.  Nid yw nepell o Bortmeirion a thywod euraidd Morfa Bychan. Mae'r dref hefyd yn nefoedd i'r rhai sy'n ymddiddori mewn trenau gyda thair llinell reilffordd gul wedi'u lleoli yn y dref.

Machynlleth

Yn dref farchnad boblogaidd ar aber Afon Dyfi, mae'n lleoliad delfrydol ar gyfer crwydro cefn gwlad ar droed neu ar feic. Mae'r dref yn llawn hanes – dyma lle coronwyd Owain Glyndŵr yn Dywysog Cymru yn 1404 ac fe sefydlodd ei senedd yn Stryd Maengwyn.!

Gallwch hefyd fwynhau:

  • Canolfan y Dechnoleg Amgen - ar agor saith diwrnod yr wythnos ac wedi'i lleoli dair milltir i'r gogledd o'r dref. Mae arhosfa bws T2 yn agos iawn i'r fynedfa. cat.org.uk/
  • Amgueddfa Celf Fodern Machynlleth, hen gapel Wesleaidd sydd bellach wedi'i addasu'n ganolfan aml-gelfyddydol yn cynnwys arddangosfeydd, cyngherddau a gŵyl flynyddol bob mis Awst sy'n denu cerddorion o bob rhan o'r byd. http://moma.machynlleth.org.uk/?lang=cy
  • Beicio mynydd – bydd llwybrau â chyfeirbwyntiau o wahanol hydoedd a lefelau gallu yn mynd â chi yn syth o ganol y dref i ganol golygfeydd gwych o'r dyffrynnoedd a mynyddoedd.


Rhai digwyddiadau