Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

Ble yr ei di dros y gwanwyn ar y TrawsCymru T3?

Beth am fynd â ffrindiau a theulu  am drip ar y TrawsCymru – am ddim i bawb bob penwythnos.

Dyma lu o syniadau i gadw pawb yn brysur a hapus, glaw neu hindda y gwanwyn hwn.

Seiclo:

Does dim lle i gario beics ar y TrawsCymru ond gelli  fynd ar y bws a llogi beic o un o’r degau o ganolfanau beicio sydd ar draws Cymru. Cer a map a phicnic gyda thi a chei grwydro yn ddibendraw.

Mae dros 1,400 milltir o lwybrau beicio  ar gael, o seico’n ling- di- long i her beicio mynydd.

Cymer olwg yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/biking/cycling

Cerdded:

Mae gan Gymru rai o’r golygfeydd hyfrytaf a’r safleoedd hanesyddol gorau ym Mhrydain. Beth am drefnu taith gerdded i’w darganfod, a dal y bws TrawsCymru i’r man cychwyn? Mae wyth llwybr TrawsCymru i ddewis ohonynt, am ddim i bawb bob penwythnos.

Cymer olwg yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/walking-hiking

Antur:

Beth am ddechrau’r antur  gyda’r TrawsCymru. Beth am roi cynnig ar fyw yn y gwyllt am y dydd, fforio am ffrwythau a llysiau gwyllt neu hyd yn oed benwythnos goroesi?

Chwilia yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/bushcraft-foraging

Chwaraeon Dŵr:

Eleni yw Blwyddyn y Môr. Mae dros 850 milltir o arfordir trawiadol i’w mwynhau yma. Felly be’ well nag ymweld ag un o’r trefi glan môr ar y TrawsCymru.

Arforgampau, caiac, syrffio neu fynd am dro ar hyd y traeth – dyma’ch cyfle i dreulio amser fel teulu a chymryd seibiant o’r byd a’i brysurdeb.

Dyma ragor o wybodaeth: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/watersports

 

Dyma ychydig mwy o syniad.

 

  • 30 Mawrth – 02 Ebrill. Helfa Wyau Pasg, Rheilffordd Llyn Tegid

http://www.bala-lake-railway.co.uk/cym/default.html

  • 30 Mawrth– 02 Ebrill. Helfa Wyau Pasg, Rheilffordd Llyn Tegid

http://www.bala-lake-railway.co.uk/cym/default.html

  • 30 Mawrth – 02 Ebrill. Helfa Wyau Pasg, Erddig, ger Wrecsam

https://www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/erddig

  • 01 Ebrill. Digwyddiadau’r Pasg ar Reilffordd Tal-y-llyn,

https://www.talyllyn.co.uk/

  • 06-08 Ebrill. Tomos y Tanc yn Rheilffordd Llangollen

Mae Tomos y Tanc yn ei ôl!

http://www.llangollen-railway.co.uk/

  • 07 Ebrill. Rasio’r Trên ar Reilffordd Llyn Tegid

http://www.bala-lake-railway.co.uk/cym/default.html

  • 13 – 15 Ebrill. Gala Stêm y Gwanwyn yn Rheilffordd Llangollen

http://www.llangollen-railway.co.uk/

  • 14 Ebrill. Trip ar y Snowdonian, Rheilffordd Eryri

Taith gylchol 80 milltir ar hyd y rheilffordd gyfan, drwy ysblander Eryri.

http://www.festrail.co.uk/

  • 21 Ebrill. Rhedeg ar lwybrau Coed y Brenin, Dolgellau

Mae ras redeg Goldrush yn dilyn rhai o’r llwybrau mwyaf heriol yng Nghoed y Brenin.

http://www.runcoedybrenin.com/events-at-coed-y-brenin/goldrush-trail/

  • 28 Ebrill. Llwybr Cwrw Go Iawn, Wrecsam

Ewch ar y bws i’r Ŵyl Gwrw Go Iawn. Cyfle i flasu cwrw rhai o’r micro-fragdai lleol.

http://www.realaletrail.co.uk/