Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T3 – Wrecsam drwy Rhiwabon, Llangollen a Dolgellau i Abermaw

 
Wrecsam

http://www.wales-tourist-information.co.uk/marketarea/The_North_Wales_Borderlands/index.html

Mae Wrecsam, y dref fwyaf yn y gogledd, yn gartref i un o saith Rhyfeddod Cymru, sef clochdy Eglwys Sant Silyn. Mae'n dref siopa ardderchog gyda manwerthwyr annibynnol a chadwyn.

Gallwch hefyd fwynhau:

  • Erddig, sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac sy'n un o'r tai hanesyddol gwychaf ym Mhrydain. Mae llawer o hanes Erddig yn ymwneud â chydberthnasau, sagâu rhwng y teulu a'r gweision a'r gymuned ehangach. Mae Erddig yn daith 2.5 milltir o Orsaf Drenau Wrecsam Canolog naill ai ar droed neu mewn bws.

Rhai digwyddiadau:

  • Mae Amgueddfa ac Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau i bawb drwy gydol y flwyddyn
  • Hyd at 27/01/18 – Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw yn Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Wrecsam
  • 07/09/17 – Jurassic Adventures, Neuadd William Aston, Wrecsam


Llangollen

Yn swatio ar lan Afan Dyfrdwy, mae Llangollen yn fan tlws dros ben. Gyda rhywfaint o ymdrech, gallwch gerdded i adfeilion Castell Dinas Brân ar ben y bryn, crwydro drwy olion Abaty Glyn y Groes neu fwynhau rafftio dŵr gwyn ar Afon Dyfrdwy.

Rhai digwyddiadau:

  • 23-24/09/17 - Penwythnos Disel yn Rheilffordd Llangollen


Dolgellau

Wedi'i lleoli yng nghesail Cadair Idris, mae Dolgellau yn un o'r trefi gorau i grwydro Eryri. Ar un adeg roedd yn ganolfan y rhuthr am aur yng Nghymru. 

Lleoedd eraill i'w mwynhau:

  • Llwybr Mawddach i Abermaw, sy'n arbennig o drawiadol naill ar feic neu ar droed.
  • Parc Coedwig Coed y Brenin, sydd wedi'i leoli ar gyrion Dolgellau. Am oriau o antur yn y coed, chwiliwch am becynnau darganfod Cyfoeth Naturiol Cymru. Ni chodir tâl am eu llogi, oni bai am flaendal bach. cyfoethnaturiol.cymru/pecyn


Abermaw

https://www.barmouth-wales.co.uk/in-barmouth

Mae Abermaw yn gyrchfan glan môr draddodiadol, gyda milltiroedd o draethau tywod glân, reidiau ar gefn mulod, trampolinau, hufen-iâ, cwmwl siwgr, pyllau dal crancod ac arcedau adloniant.

Lleoedd eraill i'w mwynhau:

  • Bendi-gedig – canolfan chwarae antur dan do
  • Llwybr Treftadaeth Abermaw - cymerwch daflen o'r Ganolfan Croeso neu siopau lleol i ddysgu am gysylltiad y dref â'r Titanic, Harri Tudur a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Pethau i’w gwneud:

Theatr:

Mae nifer o sioeau, cyngherddau prynhawn ac arddangosfeydd i’w gweld.


Digwyddiadau: