Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T4 – Caerdydd drwy Bontypridd, Merthyr Tudful, Aberhonddu, Llanfair-ym-Muallt a Llandrindod i'r Drenewydd


Caerdydd

Mae prifddinas Cymru yn gartref i feysydd rygbi a phêl-droed, cestyll, amgueddfeydd, theatrau, neuaddau cyngerdd a llawer o siopau.

Chwiliwch am syniadau ar y wefan http://www.visitcardiff.com


Pontypridd

http://www.rctcbc.gov.uk/EN/Tourism/Thingstodo/TownsandVillages/Pontypridd.aspx

Mae'r dref wedi'i lleoli ble mae Cymoedd y Rhondda, Taf a Chynon yn cwrdd.  Cafodd Anthem Genedlaethol Cymru ‘Hen Wlad Fy Nhadau’ ei chyfansoddi ym Mhontypridd gan y beirdd a'r cerddorion lleol, Evan a James James. Gallwch ymweld â'r gofeb iddynt ym Mharc Ynysangharad.

Lleoedd eraill i'w mwynhau:


Merthyr Tudful

http://www.visitmerthyr.co.uk/

Mae Merthyr Tudful mewn lleoliad delfrydol rhwng Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Chaerdydd. Roedd yn arfer bod yn brifddinas haearn y byd a daw ei hanes yn fyw mewn amryw o leoliadau drwy'r dref.

Lleoedd eraill i'w mwynhau:


Aberhonddu

http://www.breconbeacons.org/?lan=cy

Aberhonddu yw'r brif dref farchnad ym Mannau Brycheiniog ac mae ganddi amrywiaeth o siopau diddorol ac anarferol sy'n gwerthu hen bethau, celf lleol a chynnyrch bwyd o Gymru o'r radd flaenaf.  Mae'n ganolfan berffaith naill ai ar gyfer diwrnod allan tawel ar y gamlas neu antur llawn egni yn y bryniau ar feic, ar droed neu ar gefn ceffyl.

Gallwch hefyd fwynhau:

  • Eglwys Gadeiriol a Chlos Aberhonddu, hafan o heddwch a thawelwch
  • Amgueddfa Gatrodol Catrawd Frenhinol Cymru


Llanfair-ym-Muallt

http://www.builth-wells.co.uk/

Mae Llanfair-ym-Muallt yn dref wledig brysur gyda dewis da o siopau annibynnol. Yng nghanol y dref ceir murlun 1000 troedfedd sy'n darlunio dyddiau olaf Llywelyn ap Gruffydd, y Tywysog cynhenid olaf Cymru. Os cerddwch 2.5 milltir i'r gorllewin  o Lanfair-ym-Muallt  ar hyd yr A483 fe ddewch i Gilmeri.  Mae'r pentref yn adnabyddus am fod yn agos at y man lle lladdwyd Llywelyn ap Gruffydd gan filwyr troed Edward I ar 11 Rhagfyr 1282. Cafodd carreg goffa ei chodi ar y safle.


Llandrindod

http://www.llandrindod.co.uk/

Yn ystod y cyfnod Fictoraidd roedd Llandrindod yn gyrchfan a thref ffynnon boblogaidd. Mae Canolfan Dreftadaeth a Pharc y Graig, sydd wedi'u hatgyweirio, yn rhoi blas o'r cyfnod. Wedi'i lleoli yng nghanol y dref mae'r Amgueddfa Seiclo Genedlaethol, sy'n gartref i gannoedd o feiciau ac ategolion, yn dyddio o'r 19eg Ganrif i'r presennol.


Y Drenewydd

http://www.visitmidwales.co.uk/destination/Newtown.aspx

Wedi'i sefydlu'n wreiddiol fel tref farchnad ar ddiwedd y 13eg ganrif, mae marchnad dydd Sadwrn y Drenewydd yn parhau i ffynnu heddiw. Parhaodd y dref i ffynnu gyda thwf y diwydiant gwlân ar ddechrau'r 19eg ganrif.

Lleoedd eraill i'w mwynhau

  • Amgueddfa Wehyddu'r Drenewydd https://newtowntextilemuseum.co.uk/. Ar agor ar ddydd Sadwrn, ond edrychwch i weld yr amseroedd agor yn y gaeaf.
  • Oriel Davies, ar agor ar ddydd Sadwrn. Mae rhaglen o ddigwyddiadau wedi'i threfnu drwy gydol y flwyddyn.


Pethau i’w gwneud:

  • Teithiau Trysor:  Llwybr Beicio Llandaf a Bae Caerdydd
    Ewch ar helfa drysor i weld lleoliad o bersbectif newydd. Addas i bob oedran a phob tywydd! Gellir lawrlwytho Teithiau Trysor neu eu postio.
    https://www.treasuretrails.co.uk


Anturiaethau awyr agored:


Theatrau, Canolfannau Celf ac Amgueddfeydd:

Mae pob math o adloniant ar gael, yn y prynhawn neu gyda’r nos – theatr, sinema, cyngherddau, arddangosfeydd a chyrsiau amrywiol i’r teulu, heb anghofio’r caffis a’r bwytai.


Digwyddiadau: