Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T4 – Caerdydd drwy Bontypridd, Merthyr Tudful, Aberhonddu, Llanfair-ym-Muallt a Llandrindod i'r Drenewydd


Caerdydd

Mae prifddinas Cymru yn gartref i feysydd rygbi a phêl-droed, cestyll, amgueddfeydd, theatrau, neuaddau cyngerdd a  siopau bach a mawr..

Chwiliwch am syniadau lu  ar y wefan http://www.visitcardiff.com

Pontypridd

http://www.rctcbc.gov.uk/EN/Tourism/Thingstodo/TownsandVillages/Pontypridd.aspx

Mae'r dref wedi'i lleoli ble mae Cymoedd y Rhondda, Taf a Chynon yn cwrdd.  Cafodd Anthem Genedlaethol Cymru ‘Hen Wlad Fy Nhadau’ ei chyfansoddi ym Mhontypridd gan y beirdd a'r cerddorion lleol, Evan a James James. Gallwch ymweld â'r gofeb iddynt ym Mharc Ynysangharad.

Lleoedd eraill i'w mwynhau:

Merthyr Tudful

http://www.visitmerthyr.co.uk/

Mae Merthyr Tudful mewn lleoliad delfrydol rhwng Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Chaerdydd. Roedd yn arfer bod yn brifddinas haearn y byd a daw ei hanes yn fyw mewn amryw o leoliadau drwy'r dref. Erbyn hyn mae’nghyrchfan siopa

Lleoedd eraill i'w mwynhau:

Aberhonddu

http://www.breconbeacons.org/?lan=cy

Aberhonddu yw'r brif dref farchnad ym Mannau Brycheiniog ac mae ganddi amrywiaeth o siopau diddorol ac anarferol sy'n gwerthu hen greiriau, celf lleol a chynnyrch bwyd  o Gymru o'r radd flaenaf.  Mae'n ganolfan berffaith naill ai ar gyfer diwrnod tawel ar y gamlas neu antur llawn egni yn y bryniau ar feic, ar droed neu ar gefn ceffyl.

Gallwch hefyd fwynhau:

  • Eglwys Gadeiriol a Chlos Aberhonddu, hafan o heddwch a thawelwch
  • Amgueddfa Gatrodol Catrawd Frenhinol Cymru

Llanfair-ym-Muallt

http://www.builth-wells.co.uk/

Tref wledig brysur gyda dewis da o siopau annibynnol. Yng nghanol y dref ceir murlun 1000 troedfedd sy'n darlunio dyddiau olaf Llywelyn ap Gruffydd, y Tywysog cynhenid olaf Cymru. Os cerddwch 2.5 milltir i'r gorllewin  o ‘r dref  ar hyd yr A483 fe ddewch i Gilmeri, pentref sy’n adnabyddus am fod yn agos at y man lle lladdwyd Llywelyn ap Gruffydd gan filwyr troed Edward I ar 11 Rhagfyr 1282. Cafodd carreg goffa ei chodi ar y safle.

Llandrindod

http://www.llandrindod.co.uk/

Yn ystod y cyfnod Fictoraidd roedd Llandrindod yn gyrchfan a thref ffynnon boblogaidd. Mae Canolfan Dreftadaeth a Pharc y Graig, sydd wedi'u hatgyweirio, yn rhoi blas o'r cyfnod.

Y Drenewydd

http://www.visitmidwales.co.uk/destination/Newtown.aspx

Wedi'i sefydlu'n wreiddiol fel tref farchnad ar ddiwedd y 13eg ganrif, mae marchnad dydd Sadwrn y Drenewydd yn parhau i ffynnu heddiw.

 Lleoedd eraill i'w mwynhau

  • Amgueddfa Wehyddu'r Drenewydd https://newtowntextilemuseum.co.uk/. Ar agor ar ddydd Sadwrn, ond edrychwch i weld yr amseroedd agor yn y gaeaf.
  • Oriel Davies, ar agor ar ddydd Sadwrn. Mae rhaglen o ddigwyddiadau wedi'i threfnu drwy gydol y flwyddyn.


Rhai digwyddiadau: