Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

I ble yr awn ni y Gwanwyn hwn ar y TrawsCymru T4?

Beth am fynd â ffrindiau a theulu  am drip ar y TrawsCymru – am ddim i bawb bob penwythnos.

Dyma lu o syniadau i gadw pawb yn brysur a hapus, glaw neu hindda y gwanwyn hwn.

Seiclo:

Does dim lle i gario beics ar y TrawsCymru ond gelli  fynd ar y bws a llogi beic o un o’r degau o ganolfanau beicio sydd ar draws Cymru. Cer a map a phicnic gyda thi a chei grwydro yn ddibendraw.

Mae dros 1,400 milltir o lwybrau beicio  ar gael, o seico’n ling- di- long i her beicio mynydd.

Cymer olwg yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/biking/cycling

Cerdded:

Mae gan Gymru rai o’r golygfeydd hyfrytaf a’r safleoedd hanesyddol gorau ym Mhrydain. Beth am drefnu taith gerdded i’w darganfod, a dal y bws TrawsCymru i’r man cychwyn? Mae wyth llwybr TrawsCymru i ddewis ohonynt, am ddim i bawb bob penwythnos.

Cymer olwg yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/walking-hiking

Antur:

Beth am ddechrau’r antur  gyda’r TrawsCymru.Beth am roi cynnig ar fyw yn y gwyllt am y dydd, fforio am ffrwythau a llysiau gwyllt neu hyd yn oed benwythnos goroesi?

Chwilia yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/bushcraft-foraging

Chwaraeon Dŵr:

Eleni yw Blwyddyn y Môr. Mae dros 850 milltir o arfordir trawiadol i’w mwynhau yma. Felly be’ well nag ymweld ag un o’r trefi glan môr ar y TrawsCymru.

Arforgampau, caiac, syrffio neu fynd am dro ar hyd y traeth – dyma’ch cyfle i dreulio amser fel teulu a chymryd seibiant o’r byd a’i brysurdeb.

Dyma ragor o wybodaeth: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/watersports

 

Dyma ychydig o syniadau.

  • 30 Mawrth – 02 Ebrill. Helfa Wyau Pasg, Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd

            https://amgueddfa.cymru/caerdydd/

  • 13 – 15 Ebrill. Sioe Flodau Wanwyn yr RHS, Caerdydd, Parc Biwt

https://www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-flower-show-cardiff

  • 21 Ebrill. Taith Gwrw, Caerdydd

Ewch ar y bws i’r Ŵyl Gwrw Go Iawn. Cyfle i flasu cwrw rhai o’r micro-fragdai lleol.

http://www.realaletrail.co.uk/

  • 21 – 29 Ebrill. Gŵyl llenyddiaeth Plant Caerdydd

Dathlu’r gorau o lenyddiaeth plant gyfoes.

http://www.cardiff-events.com/cardiff-childrens-literature-festival

  • 21 Ebrill. Ffair Grefftau, Neuadd Farchnad Aberhonddu

http://www.breconcraftfair.co.uk/

  • 26 Ebrill – 05 Mai. Fleabag yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

Perfformiad i bobl dros 15 oed yn unig. Performiad matinée dydd Sadwrn yn unig

  • 27 – 31 Mawrth. Unexploded Ordnances, Canolfan Mileniwm Cymru

I bobl dros 16 oed yn unig. 

http://www.wmc.org.uk/

  • 28 – 29 Ebrill. Wonderwool Wales, Maes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd

Gwyl o wlân Cymreig a ffibrau naturiol.

ttp://www.wonderwoolwales.co.uk