Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

 

I ble’r awn ni y gwanwyn hwn ar y TrawsCymru T5?

Beth am fynd â ffrindiau a theulu  am drip ar y TrawsCymru – am ddim i bawb bob penwythnos.

Dyma lu o syniadau i gadw pawb yn brysur a hapus, glaw neu hindda y gwanwyn hwn.

Seiclo:

Does dim lle i gario beics ar y TrawsCymru ond gelli  fynd ar y bws a llogi beic o un o’r degau o ganolfanau beicio sydd ar draws Cymru. Cer a map a phicnic gyda thi a chei grwydro yn ddibendraw.

Mae dros 1,400 milltir o lwybrau beicio  ar gael, o seico’n ling- di- long i her beicio mynydd.

Cymer olwg yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/biking/cycling

Cerdded:

Mae gan Gymru rai o’r golygfeydd hyfrytaf a’r safleoedd hanesyddol gorau ym Mhrydain. Beth am drefnu taith gerdded i’w darganfod, a dal y bws TrawsCymru i’r man cychwyn? Mae wyth llwybr TrawsCymru i ddewis ohonynt, am ddim i bawb bob penwythnos.

Cymer olwg yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/walking-hiking

Antur:

Beth am ddechrau’r antur  gyda’r TrawsCymru.Beth am roi cynnig ar fyw yn y gwyllt am y dydd, fforio am ffrwythau a llysiau gwyllt neu hyd yn oed benwythnos goroesi?

Chwilia yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/bushcraft-foraging

Chwaraeon Dŵr:

Eleni yw Blwyddyn y Môr. Mae dros 850 milltir o arfordir trawiadol i’w mwynhau yma. Felly be’ well nag ymweld ag un o’r trefi glan môr ar y TrawsCymru.

Arforgampau, caiac, syrffio neu fynd am dro ar hyd y traeth – dyma’ch cyfle i dreulio amser fel teulu a chymryd seibiant o’r byd a’i brysurdeb.

Dyma ragor o wybodaeth: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/watersports

 

Dyma ychydig mwy o syniadau. 

  • 30 Mawrth – 02 Ebrill. Helfa Wyau Pasg, Castell Aberteifi

http://www.cardigancastle.com/cy/whats-on/helfa-wyau-pasg/

  • 30 Mawrth – 02 Ebrill. Helfa Wyau Pasg , Castell Cilgerran, ger Aberteifi

http://cadw.gov.wales/daysout/cilgerran-castle/?lang=cy

  • 1 Ebrilll. Chwilfa Pasg! Gwarchodfa Natur RSPB Ynyshir

https://www.rspb.org.uk/reserves-and-events/reserves-a-z/ynys-hir

  • 21 Ebrill. Sioe Feirch Llanbedr Pont Steffan, Llanllyr, Talsarn

Mae’r sioe hon yn mynd ers 56 o flynyddoedd

http://www.lampeterstallionshow.co.uk/