Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T5 Aberystwyth drwy Aberaeron, Aberteifi ac Abergwaun i Hwlffordd

http://www.darganfodceredigion.co.uk

Ar y ffordd i Hwlffordd gallwch hefyd ymweld â Chei Newydd, Llangrannog neu Aberporth am ddiwrnod allan ar y traeth, cerdded ar hyd llwybr yr arfordir neu gael cipolwg ar y bywyd gwyllt niferus.


Aberteifi

Aberteifi yw'r porth i Ddyffryn Teifi a Llwybrau Arfordir Ceredigion a Sir Benfro. Mae gan y dref gyfoeth o dreftadaeth ac mae'n cynnig cefnlen hiraethus i ddiwylliant cyfoethog o wyliau celf a chrefft a cherddoriaeth.

Syniadau ar gyfer crwydro:

 • Ewch ar daith mewn cwch i weld dolffiniaid ym Mae Ceredigion,
 • Rhowch gynnig ar amrywiaeth o weithgareddau ar y môr ac ar y tir mewn amryw o ganolfannau gweithgareddau yn yr ardal


Abergwaun

http://www.visitpembrokeshire.com/

Wedi ei lleoli yng ngogledd Sir Benfro, mae'r dref harbwr hon yn enwog am y tro diwethaf i fyddin o dramor lanio ar Ynys Prydain, pan laniodd byddin Ffrainc yn 1797.  Cafodd yr hanes ei adrodd yn wych mewn tapestri 30 metr o hyd clodwiw, sydd i'w weld yn Llyfrgell Abergwaun, a grëwyd i nodi'r daucanmlwyddiant ym 1997.


Hwlffordd

Hwlffordd yw tref sirol ddeniadol a hynafol Sir Benfro. Mae gan y dref amrywiaeth o siopau, castell ac amgueddfa tref ddiddorol.


Pethau i’w gwneud:

 • Teithiau Trysor:  Aberystwyth ac  Aberaeron
  Ewch ar helfa drysor i weld lleoliad o bersbectif newydd. Addas i bob oedran a phob tywydd! Gellir lawrlwytho Teithiau Trysor neu eu postio.
  https://www.treasuretrails.co.uk


Theatrau a Chanolfannau Celf:

Mae canolfannau celfyddydol a theatrau Cymru’n cynnig profiadau cofiadwy  i’r teulu cyfan, yn enwedig ym misoedd oer y gaeaf.

 • Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth:
  Dewis da, yn y prynhawn neu gyda’r nos – theatr, sinema, cyngherddau, arddangosfeydd, cyrsiau amrywiol a chaffi.
  https://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy

 • Y Mwldan, Aberteifi
  Dewis eang o berfformiadau theatr yn y prynhawn a gyda’r nos, gyda ffilmiau, cyngherddau, arddangosfeydd, heb anghofio’r bwyty a chaffi.
  http://www.mwldan.co.uk/

 

Antur awyr agored:

 • Rock-Up Climbing, Wdig ger Abergwaun
  Dringo yn y Parc Cenedlaethol, i ddechreuwyr a’r rhai mwy profiadol.
  http://rockup-climbing.co.uk/

 • Preseli Ventures, Abergwaun
  Popeth dan haul, o benwythnos arforgampau  a chaiacio môr neu hanner diwrnod o antur i weithgareddau ar gyfer oedolion neu’r teulu cyfan.
  https://www.preseliventure.co.uk/


Digwyddiadau: