Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T5 Aberystwyth drwy Aberaeron, Aberteifi ac Abergwaun i Hwlffordd

http://www.darganfodceredigion.co.uk

Ar y ffordd i Hwlffordd gallwch hefyd ymweld â Chei Newydd, Llangrannog neu Aberporth am ddiwrnod allan ar y traeth, cerdded ar hyd llwybr yr arfordir neu gael cipolwg ar y bywyd gwyllt niferus.

Aberteifi

Aberteifi yw'r porth i Ddyffryn Teifi a Llwybrau Arfordir Ceredigion a Sir Benfro. Mae gan y dref gyfoeth o dreftadaeth ac mae'n cynnig cefnlen hiraethus i ddiwylliant cyfoethog o wyliau celf a chrefft a cherddoriaeth.

Syniadau ar gyfer crwydro:

  • Ewch ar daith mewn cwch i weld dolffiniaid ym Mae Ceredigion,
  • Rhowch gynnig ar amrywiaeth o weithgareddau ar y môr ac ar y tir mewn amryw o ganolfannau antur yn yr ardal
  • Castell Aberteifi


Abergwaun

http://www.visitpembrokeshire.com/

Wedi ei lleoli yng ngogledd Sir Benfro, mae'r dref harbwr hon yn enwog am y tro diwethaf i fyddin o dramor lanio ar Ynys Prydain, pan laniodd byddin Ffrainc yn 1797.  Cafodd yr hanes ei adrodd yn wych mewn tapestri 30 metr o hyd , gellir ei  weld yn Llyfrgell Abergwaun, a grëwyd i nodi'r daucanmlwyddiant ym 1997.

Hwlffordd

Hwlffordd yw tref sirol ddeniadol a hynafol Sir Benfro. Mae gan y dref amrywiaeth o siopau, castell ac amgueddfa tref ddiddorol.


Rhaid digwyddiadau: