Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T6 – Abertawe drwy Gastell-nedd ac Ystradgynlais i Aberhonddu

Ystradgynlais a Chastell-nedd

http://www.visitnpt.co.uk/?lang=cy-gb

Lleoedd i ymweld â nhw:

  • Ogofâu Arddangos Cenedlaethol Cymru, sydd â sawl atyniad dan do ac awyr agored ym mhris un tocyn mynediad.
  • Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais. Anaddas ar gyfer plant ifanc. Defnyddir dŵr Afon Dulais er mwyn gwneud Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais yn hunangynhaliol mewn ynni sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd. Mae ganddi'r olwyn ddŵr cynhyrchu trydan fwyaf yn Ewrop.
  • Canolfan Gymnasteg Nedd ac Afan, Castell-nedd
  • Parc Coedwig Afan, addas ar gyfer plant pedair oed a throsodd
  • Amgueddfa Glowyr De Cymru, Castell-nedd


Rhai digwyddiadau: