Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T6 – Abertawe drwy Gastell-nedd ac Ystradgynlais i Aberhonddu


Ystradgynlais a Chastell-nedd

http://www.visitnpt.co.uk/?lang=cy-gb

Lleoedd i ymweld â nhw:

  • Ogofâu Arddangos Cenedlaethol Cymru, sydd â sawl atyniad dan do ac awyr agored ym mhris un tocyn mynediad.
  • Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais. Anaddas ar gyfer plant ifanc. Defnyddir dŵr Afon Dulais er mwyn gwneud Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais yn hunangynhaliol mewn ynni sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd. Mae ganddi'r olwyn ddŵr cynhyrchu trydan fwyaf yn Ewrop.
  • Canolfan Gymnasteg Nedd ac Afan, Castell-nedd
  • Parc Coedwig Afan, addas ar gyfer plant pedair oed a throsodd
  • Amgueddfa Glowyr De Cymru, Castell-nedd


P
ethau i’w gwneud:

  • Teithiau Trysor:  Llwybr Beicio Llandaf a Bae Caerdydd
    Ewch ar helfa drysor i weld lleoliad o bersbectif newydd. Addas i bob oedran a phob tywydd! Gellir lawrlwytho Teithiau Trysor neu eu postio.
    https://www.treasuretrails.co.uk


Anturiaethau Awyr Agored:


Theatrau, Canolfannau Celf ac Amgueddfeydd:

Mae pob math o adloniant ar gael, yn y prynhawn neu gyda’r nos – theatr, sinema, cyngherddau, arddangosfeydd a chyrsiau amrywiol i’r teulu, heb anghofio’r caffis a’r bwytai.


Digwyddiadau: