Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

I ble yr  ei di y Gwanwyn  hwn ar y TrawsCymru T6?

Beth am fynd â ffrindiau a theulu  am drip ar y TrawsCymru – am ddim i bawb bob penwythnos.

Dyma lu o syniadau i gadw pawb yn brysur a hapus, glaw neu hindda y gwanwyn hwn.

Seiclo:

Does dim lle i gario beics ar y TrawsCymru ond gelli  fynd ar y bws a llogi beic o un o’r degau o ganolfanau beicio sydd ar draws Cymru. Cer a map a phicnic gyda thi a chei grwydro yn ddibendraw.

Mae dros 1,400 milltir o lwybrau beicio  ar gael, o seico’n ling- di- long i her beicio mynydd.

Cymer olwg yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/biking/cycling

Cerdded:

Mae gan Gymru rai o’r golygfeydd hyfrytaf a’r safleoedd hanesyddol gorau ym Mhrydain. Beth am drefnu taith gerdded i’w darganfod, a dal y bws TrawsCymru i’r man cychwyn? Mae wyth llwybr TrawsCymru i ddewis ohonynt, am ddim i bawb bob penwythnos.

Cymer olwg yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/walking-hiking 

Antur:

Beth am ddechrau’r antur  gyda’r TrawsCymru.Beth am roi cynnig ar fyw yn y gwyllt am y dydd, fforio am ffrwythau a llysiau gwyllt neu hyd yn oed benwythnos goroesi?

Chwilia yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/bushcraft-foraging

Chwaraeon Dŵr:

Eleni yw Blwyddyn y Môr. Mae dros 850 milltir o arfordir trawiadol i’w mwynhau yma. Felly be’ well nag ymweld ag un o’r trefi glan môr ar y TrawsCymru.

Arforgampau, caiac, syrffio neu fynd am dro ar hyd y traeth – dyma’ch cyfle i dreulio amser fel teulu a chymryd seibiant o’r byd a’i brysurdeb.

Dyma ragor o wybodaeth: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/watersports

 

Dyma ychydig mwy o syniadau.

  • 30 Mawrth. Dathlu’r Pasg yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

https://amgueddfa.cymru/abertawe/

  • 30 Mawrth – 02 Ebrill: Helfa Wyau Pasg, Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais

https://www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/gwaith-tun-a-rhaeadr-aberdulais

  • 30 Mawrth – 15 Ebrill. Helfa Wyau Map y Smyglwyr, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

https://amgueddfa.cymru/abertawe/

  • 03- 15 Ebrill. Creaduriaid yr Afon, Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais

https://www.nationaltrust.org.uk/aberdulais-tin-works-and-waterfall

  • 8 Ebrill. Barti Ddu – sioe môr-ladron yn Amgueddfa’r Glannau

https://amgueddfa.cymru/abertawe

  • 21 Ebrill. Ffair Grefftau, Neuadd Farchnad Aberhonddu

http://www.breconcraftfair.co.uk/

  • 27 – 29 Ebrill. Bierfest Almaenig, Parc yr Amgueddfa, Abertawe

Mwy na gŵyl gwrw! Digonedd o hwyl i’r teulu cyfan.

http://www.swansea.bierfest.co.uk/

  • 28 Ebrill. Ras Enfys Tŷ Hafan, Traeth Bae Abertawe.

Mae Ras Enfys Tŷ Hafan  yn dychwelyd i Abertawe. Cofrestrwch nawr!

http://www.rainbowrunwales.co.uk/

  • 28 – 29 Ebrill. Wonderwool Wales, Maes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd

Gwyl o wlân Cymreig a ffibrau naturiol.

http://www.wonderwoolwales.co.uk