Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T6 – Abertawe drwy Gastell-nedd ac Ystradgynlais i Aberhonddu


Ystradgynlais a Chastell-nedd

http://www.visitnpt.co.uk/?lang=cy-gb

Lleoedd i ymweld â nhw:

 • Ogofâu Arddangos Cenedlaethol Cymru, sydd â sawl atyniad dan do ac awyr agored ym mhris un tocyn mynediad.
 • Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais. Anaddas ar gyfer plant ifanc. Defnyddir dŵr Afon Dulais er mwyn gwneud Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais yn hunangynhaliol mewn ynni sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd. Mae ganddi'r olwyn ddŵr cynhyrchu trydan fwyaf yn Ewrop.
 • Canolfan Gymnasteg Nedd ac Afan, Castell-nedd
 • Parc Coedwig Afan, addas ar gyfer plant pedair oed a throsodd
 • Amgueddfa Glowyr De Cymru, Castell-nedd


Anturiaethau Awyr Agored:

 • 360 Beach and Watersports, Abertawe
  Mae gan 360 chwaraeon dŵr i blesio pawb, o’r dechreuwyr pur i’r athletwyr profiadol.
  http://360swansea.co.uk/

 • Antur Outdoor Adventure, Castell Nedd
  Cyfle i gael antur mawr neu fach yn harddwch Cwm Nedd.
  http://www.anturoutdoor.com/


Digwyddiadau: