Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

Mae’r gwasanaeth yn rhedeg bob 30 munud gydol y dydd, ac yn cynnig:

  • Gwell cysylltiadau rhwng Canol Dinas Caerdydd, Bae Caerdydd a Maes Awyr Caerdyd
  • Cysylltiadau da ar gael yng Nghanol Dinas Caerdydd â gwasanaethau trenau a bysiau eraill ledled Cymru a thu hwnt
  • Bysiau â lloriau isel ar bob siwrnai, gyda mwy o le i fagiau, seddi cyfforddus a byrddau
  • Wi-Fi am ddim
  • Gwasanaeth yn syth at ddrws Terfynfa’r Maes Awyr
  • Tocynnau am gost gystadleuol
  • Yn gwasanaethu – Heol y Tollty (JL) a Heol Penarth (JM) (cefn Gorsaf Caerdydd Canolog) yng Nghanol Dinas Caerdydd
  • Rhaid bod teithwyr yn dechrau neu’n gorffen eu taith ym Maes Awyr Caerdydd
  • Caiff y gwasanaeth hwn ei weithredu gan New Adventure Travel
Dod o hyd i amserlen T9
T9