Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook
Cynllunio eich taith
Croeso i TrawsCymru
Y wybodaeth ddiweddaraf

Croeso

Mae gwasanaethau bws TrawsCymru dros bellter hirach yn rhan bwysig o’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig yng Nghymru.

Caiff y bysiau eu hariannu gan Lywodraeth Cymru ac maent yn darparu cysylltiadau hanfodol o ran trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer llawer o gymunedau ledled Cymru. Maent yn cysylltu â gwasanaethau rheilffyrdd ac yn cynnig dull hygyrch, fforddiadwy a charedig i’r amgylchedd o deithio i ymwelwyr, sy’n eu galluogi i fwynhau golygfeydd hardd Cymru.

Mae datblygiadau cyffrous yn digwydd ar wasanaethau TrawsCymru – mae ein ap newydd i deithwyr yn awr yn fyw, bydd ein gwefan newydd yn cael ei lansio yn ystod yr hydref a bwriedir cyflwyno cerbydau trydan newydd ar wasanaeth T1 yn y flwyddyn newydd. Byddwn yn rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf â theithwyr ar ein bysiau a thrwy ein sianelau ar gyfryngau cymdeithasol.

Lawrlwythwch ein ap i gynllunio eich taith, prynu eich tocynnau, tracio eich bws a chael gwybod faint o CO2 y byddech yn ei arbed.