Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook
Cynllunio eich taith
Yn darparu cysylltiadau bws hanfodol yn ystod y cyfnod anodd hwn
Y wybodaeth ddiweddaraf

Y diweddaraf am y coronafeirws

Teithio am ddim i weithwyr GIG ar ein gwasanaethau (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T11, T12, X43, 43, 460)

Mae canllawiau presennol y llywodraeth yn datgan na ddylai pobl fod yn teithio oni bai bod hynny’n hollol angenrheidiol, ac y dylent fod yn aros gartref os oes modd.

Mae TrawsCymru yma i helpu gyda theithiau angenrheidiol yng Nghymru. Rydym yn gweithredu amserlen gyfyngedig ar nifer o’n gwasanaethau, yn unol â’r cyngor hwnnw, er mwyn i weithwyr allweddol allu parhau i wneud eu teithiau angenrheidiol.

Ewch i wefan Traveline Cymru i gael mwy o wybodaeth am y newidiadau hyn i amserlenni a chael diweddariadau wrth i’r sefyllfa barhau i ddatblygu.

Yn anffodus, oherwydd yr argyfwng Coronafirws, rydym wedi gorfod atal y cynllun teithio am ddim ar benwythnosau ar ein gwasanaethau.

I gael yr holl ganllawiau meddygol diweddaraf am y coronafeirws, aros gartref a chadw pellter cymdeithasol, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Hoffem annog ein cwsmeriaid i gyd i lynu wrth y canllawiau hyn ac i beidio â theithio oni bai bod hynny’n hollol angenrheidiol.