Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
Cynllunio eich taith
Croeso i TrawsCymru
Y wybodaeth ddiweddaraf

Croeso

Mae gwasanaethau bws TrawsCymru dros bellter hirach yn rhan bwysig o’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig yng Nghymru.

Caiff y bysiau eu hariannu gan Lywodraeth Cymru ac maent yn darparu cysylltiadau hanfodol o ran trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer llawer o gymunedau ledled Cymru. Maent yn cysylltu â gwasanaethau rheilffyrdd ac yn cynnig dull hygyrch, fforddiadwy a charedig i’r amgylchedd o deithio i ymwelwyr, sy’n eu galluogi i fwynhau golygfeydd hardd Cymru.

Mae datblygiadau cyffrous ar y gweill o safbwynt gwasanaethau TrawsCymru oherwydd bydd cerbydau trydan newydd, ap newydd i deithwyr a gwefan newydd yn cael eu cyflwyno yn ystod y misoedd sydd i ddod. Byddwn yn rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf â theithwyr ar ein bysiau a thrwy ein sianelau ar gyfryngau cymdeithasol.