Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
Cynllunio eich taith
mascot with mask on
Yn darparu cysylltiadau bws hanfodol yn ystod y cyfnod anodd hwn
Y wybodaeth ddiweddaraf

Diweddariad gan ein Rheolwr Cyffredinol

Rydyn ni’n barod i’ch croesawu’n ôl i’n rwydwaith.

Rydyn ni’n gweithio’n galed i ail-gychwyn ein gwasanaethau arferol ar draws y rwydwaith bws TrawsCymru a rydyn ni’n edrych ymlaen i weld ein teithwyr arferol yn ogystal a theithwyr newydd yn fuan.

  • Rydym yn falch i gyhoeddi ein bod wedi ychwanegu taith newydd yn ddiweddar, y gwasanaeth T7 Traws Hafren sy’n cysylltu Cas-Gwent a Bryste.
  • Er mwyn sicrhau eich diogelwch rydym wedi cyflwyno rhai newidiadau ar draws ein fflyd o fysus.
  • Cyfyngir y nifer o deithwyr ar bob cerbyd a bydd angen i deithwyr eistedd ar seddi penodol.
  • Rydym wedi cyflwyno rhaglen glanhau gwell ar ein cerbydau a bydd ein masgot newydd Ceri yn ymuno gyda ni o bryd i’w gilydd i atgoffa teithwyr o’r mesurau diogelwch newydd.
  • Yn unol a chanllawiau Llywodraeth Cymru, hoffwn atgoffa teithwyr ei bod hi’n bwysig gwisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar ein byssus ac hefyd i fod yn ystyrlon i deithwyr eraill ar gyrwr bob amser

Edrychwn ymlaen at eich croesawu’n ôl yn fuan.