Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
Cynllunio eich taith
mascot with mask on
Rydym yn barod i’ch croesawu’n ôl yn ddiogel ar ein bysiau
Y wybodaeth ddiweddaraf

Diweddariad gan ein Rheolwr Cyffredinol

Rydym yn barod i’ch croesawu’n ôl i’n rhwydwaith

Rydym yn gweithio’n galed i adfer gwasanaeth arferol ar draws rhwydwaith bysiau TrawsCymru yn ei gyfanrwydd ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein holl gwsmeriaid rheolaidd yn ogystal â chwsmeriaid newydd ar ein bysiau.

Er mwyn sicrhau taith ddiogel ac esmwyth i chi, rydym hefyd wedi cyflwyno rhai newidiadau ar ein fflyd bwrpasol o fysiau.

  • Byddwn yn cyfyngu nifer y teithwyr sydd ar bob cerbyd a byddwn yn gofyn i deithwyr eistedd ar seddau penodol
  • Rydym wedi cyflwyno rhaglen lanhau fwy gofalus ar ein cerbydau, a bydd ein masgot Ceri yn ymddangos o dro i dro i atgoffa teithwyr am fesurau diogelwch ar y bysiau
  • Yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, hoffem eich atgoffa fel teithwyr ei bod yn ofynnol i chi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar ein bysiau (oni bai eich bod wedi eich eithrio), a bod yn garedig bob amser tuag at deithwyr a’n tîm o yrwyr

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu ar ein bysiau.