Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
Cynllunio eich taith
Croeso i TrawsCymru
Y wybodaeth ddiweddaraf

PWYSIG

Dyw ap TrawsCymru ddim yn bodoli bellach.  Mae gan deithwyr tan 2 Mawrth i gyrchu tocynnau sydd ganddynt eisoes ar yr ap a gellir prynu tocynnau newydd ar y bysiau.  Rydyn ni’n wrthi'n dylunio ap tocynnau bws newydd a caiff ei lansio yn y Gwanwyn.  Byddwn yn rhannu rhagor o fanylon ar y datblygiad cyffrous hwn yn fuan.   Rydyn ni’n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra i’n teithwyr tra bod y gwaith ar ddylunio’r ap newydd yn cael ei wneud. 

Am rhagor o wybodaeth, cyswllt: trawscymru@tfw.wales