Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
Cynllunio eich taith
Croeso i TrawsCymru
Y wybodaeth ddiweddaraf

Oherwydd prinder gyrwyr difrifol ar draws y diwydiant trafnidiaeth, mae llawer o weithredwyr yn gorfod newid amserlenni eu gwasanaethau neu’n gorfod canslo gwasanaethau ar fyr rybudd.

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau cyn lleied o broblemau teithio ag sy’n bosibl ac rydym yn sylweddoli y gallai’r sefyllfa achosi rhywfaint o anghyfleustra i’n cwsmeriaid. Fodd bynnag, hoffem eich sicrhau mai dim ond pan fo raid yr ydym yn cymryd y camau gweithredu hyn ac y byddwn yn ailgyflwyno gwasanaethau cyn gynted ag y gallwn.

Ar hyn o bryd, rydym wedi lleihau dros dro nifer y teithiau ar y llwybrau canlynol:

  • Gwasanaeth T1

Mae rhagor o fanylion am effeithiau hynny ar y gwasanaethau dan sylw i’w gweld ar ein tudalennau ar gyfer llwybrau.