Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook
Cynllunio eich taith
mascot with mask on
Yn darparu cysylltiadau bws hanfodol yn ystod y cyfnod anodd hwn
Y wybodaeth ddiweddaraf

Diweddariad gan ein Rheolwr Cyffredinol

O 1800 ar ddydd Gwener 23 Hydref mi fyddwn yn mynd fewn i gyfnod clo pellach. Gofynnwn ir cyhoedd i ddim ond teithio os yw eich siwrne yn hanfodol.

Bydd rhai o wasanaethau TrawsCymru yn rhedeg ar amerlenni gwahanol yn ystod y cyfnod clo felly bydd angen gwirio eich taith ar www.cymraeg.traveline.cymru/coronavirus/ cyn teithio.

  • Cyfyngir y nifer o deithwyr ar bob cerbyd a bydd angen i deithwyr eistedd ar seddi penodol.
  •  Rydym wedi cyflwyno rhaglen glanhau gwell ar ein cerbydau a bydd ein masgot newydd Ceri yn ymuno gyda ni o bryd i’w gilydd i atgoffa teithwyr o’r mesurau diogelwch newydd.
  • Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, hoffwn atgoffa teithwyr ei bod hi’n ofyn cyfreithiol i wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar ein bysus heblaw eich bod wedi eich eithrio o wisgo un, a hefyd i fod yn ystyrlon i deithwyr eraill a’r gyrrwr bob amser.