Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
Cynllunio eich taith
mascot with mask on
Rydym yn barod i’ch croesawu’n ôl yn ddiogel ar ein bysiau
Y wybodaeth ddiweddaraf

Diweddariad gan ein Rheolwr Cyffredinol

Rydym yn barod i’ch croesawu’n ôl i’n rhwydwaith

Rydym yn gweithio’n galed i adfer gwasanaeth arferol ar draws rhwydwaith bysiau TrawsCymru yn ei gyfanrwydd ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein holl gwsmeriaid rheolaidd yn ogystal â chwsmeriaid newydd ar ein bysiau.

Wrth deithio gyda ni, cofiwch y pwyntiau allweddol hyn…

  • Gwisgwch eich gorchudd wyneb (oni bai eich bod wedi eich eithrio)
  • Cadwch eich pellter
  • Talwch yn ddi-gyswllt os yn bosibl
  • Golchwch eich dwylo’n rheolaidd
  • Parchwch ein staff a theithwyr eraill bob amser

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu ar ein bysiau.