Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *

Hoffech chi gysylltu â ni?

 

Dros y ffôn…

Gallwch ffonio ein Canolfan Gyswllt ddwyieithog ar 0300 200 22 33* am bris galwad leol.

Mae’r asiantiaid yn ein Canolfan Gyswllt ym Mhenrhyndeudraeth yn y gogledd ar gael rhwng 7am ac 8pm bob dydd, drwy’r flwyddyn. Gwasanaeth cyfyngedig sydd ar gael ar Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a Dydd Calan.

Drwy ebost...

Gallwch anfon neges ebost atom yn trawscymrufeedback@tfw.wales neu gallwch lenwi ein ffurflen adborth isod ac fe geisiwn ni ymateb cyn pen 3 diwrnod gwaith.

Drwy’r post...

Gallwch ysgrifennu atom hefyd yn y cyfeiriad canlynol:

TrawsCymru 
Contact Centre Cymru
PO Box 52
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL49 0AU

Anfon ymholiad

Cliciwch yma i weld ein Polisi Preifatrwydd.