Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

Menter Teithiau Rhad ac am Ddim ar Benwythnosau TrawsCymru

Cwestiynau Cyffredin

 

Pam yr ydym yn gwneud hyn?

 • Mae hon yn fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru;
 • Nod y cynllun peilot yw:-
  • Hyrwyddo rhwydwaith TrawsCymru;
  • Annog mwy o bobl i ddefnyddio gwasanaethau TrawsCymru; a
  • Helpu i gefnogi economïau gwledig ledled Cymru.

Pryd y mae’r fenter yn dechrau?

 • Ddydd Sadwrn 8 Gorffennaf 2017.

Pa ddiwrnodau sydd wedi’u cynnwys?

 • Bob dydd Sadwrn a dydd Sul nes y cewch wybod yn wahanol.

A yw Gwyliau Banc wedi’u cynnwys?

 • Nac ydynt – nid yw Gwyliau Banc wedi’u cynnwys yn y cynllun.

Pa rai o wasanaethau TrawsCymru sydd wedi’u cynnwys yn y fenter?

 • Gwasanaeth TrawsCymru T1 (Aberystwyth – Aberaeron – Caerfyrddin);
 • Gwasanaeth TrawsCymru T1C (Aberystwyth – Llanbedr Pont Steffan – Caerfyrddin – Abertawe – Caerdydd);
 • Gwasanaeth TrawsCymru T2 (Aberystwyth – Dolgellau – Porthmadog – Bangor);
 • Gwasanaeth TrawsCymru T3 (Wrecsam – Llangollen – Dolgellau – Abermo);
 • Gwasanaeth TrawsCymru T4 (Y Drenewydd – Aberhonddu – Merthyr Tudful – Caerdydd);
 • Gwasanaeth TrawsCymru T5 (Aberystwyth – Aberaeron – Ceinewydd – Aberteifi – Abergwaun – Hwlffordd);
 • Gwasanaeth TrawsCymru T6 (Aberhonddu – Ystradgynlais – Castell-nedd – Abertawe);
 • Gwasanaeth TrawsCymru T14 (Caerdydd - Merthyr Tydful - Aberhonddu - Y Gelli Gandryll - Henffordd);
 • TrawsCymru T11 and T12 services (Machynlleth - Drenewydd - Y Trallwng- Oswestry); a
 • Gwasanaeth T9 – Bws Cyflym Maes Awyr Caerdydd.

A oes unrhyw wasanaethau bws eraill wedi’u cynnwys yn y fenter?

 • Nac oes.

Rwyf wedi prynu tocyn wythnos; a allaf hawlio ad-daliad ar gyfer y penwythnos?

 • Na allwch.

Mae gwasanaethau TrawsCymru yn debygol o fod yn fwy prysur nag arfer ar y penwythnosau; a allaf fod yn siŵr o gael sedd?

 • Na allwch; mae gwasanaethau bws TrawsCymru yn wasanaethau bws cyhoeddus cofrestredig, felly mae’r cynnig i deithio’n rhad ac am ddim yn dibynnu a oes seddi ar gael. Rydym wedi trefnu bysiau ychwanegol er mwyn darparu rhagor o seddi i deithwyr ar draws y rhwydwaith. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i gludo pawb y mae angen iddynt deithio, ond yn y pen draw bydd ein gallu i wneud hynny’n dibynnu ar nifer y seddi sydd ar gael ar y bysiau.

A allaf gadw sedd ymlaen llaw?

 • Na allwch. Nid oes modd cadw sedd ymlaen llaw er mwyn teithio ar wasanaethau TrawsCymru.

Mae gen i Gerdyn Teithio Rhatach dilys; a fydd angen o hyd i mi ddangos y cerdyn i’r gyrrwr wrth fynd ar y bws?

 • Bydd; bydd angen o hyd i chi ddangos eich cerdyn i’r gyrrwr.

A fyddaf yn cael tocyn?

 • Ar ddiwrnodau’r fenter, ni fydd yn ofynnol i’r gyrrwr roi tocyn i chi. Bydd y gyrrwr yn cofnodi ar y peiriant tocynnau eich bod wedi dod ar y bws.

A allaf deithio’n rhad ac am ddim ar wasanaeth T4 yng Nghaerdydd?

 • Dim ond er mwyn gollwng teithwyr ar deithiau tua’r de rhwng yr M4 a chanol dinas Caerdydd y bydd gwasanaeth T4 yn stopio. Dim ond er mwyn codi teithwyr ar deithiau tua’r gogledd rhwng canol dinas Caerdydd a’r M4 y bydd gwasanaeth T4 yn stopio ar ddiwrnodau’r fenter hyrwyddo. Ni fydd y trefniadau diwygiedig hyn yn effeithio ar wasanaeth X4.

A allaf deithio’n rhad ac am ddim ar wasanaethau cwmnïau bysiau eraill?

 • Mae’r fenter hyrwyddo wedi’i chyfyngu i wasanaethau bws TrawsCymru® a gydnabyddir gan Lywodraeth Cymru (T1, T1C, T2, T3, T4, T5, T6 a T9).

A yw gwasanaeth Bwcabus wedi’i gynnwys yn y fenter?

 • Nac ydy.