Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook
Teithio am ddim i bawb bob penwythnos ar fws Traws Cymru
Llond gwlad o syniadau am deithiau Traws Cymru!
I ble’r ewch chi y penwythnos hwn? Wifi am ddim ar y bws

Teithio AM DDIM i bawb bob Sadwrn a Sul ar draws rhwydwaith TrawsCymru!

Mae bysiau TrawsCymru yn berffaith ar gyfer crwydro Cymru ac mae’r teithiau am ddim i bawb bob Sadwrn a Sul ar draws y rhwydwaith. Does dim angen archebu sedd ymlaen llaw.

Felly does dim gofid gyrru, dim problem parcio, dim ond cyrraedd a mwynhau.

Dyma’r bysiau sydd am ddim i bawb ar y Sadwrn a’r Sul:

 • TrawsCymru T1:  Aberystwyth – Aberaeron - Llanbedr Pont Steffan – Caerfyrddin
 • TrawsCymru T1C: Aberystwyth – Caerfyddin – Caerdydd
 • TrawsCymru T1S:  Caerfyddin - Cross Hands - Abertawe
 • TrawsCymru T2:  Bangor – Dolgellau – Aberystwyth
 • TrawsCymru T3:  Wrecsam – Llangollen - Dolgellau – Abermo
 • TrawsCymru T4:  Y Drenewydd – Aberhonddu – Caerdydd
 • TrawsCymru T5:  Aberystwyth – Aberaeron – Aberteifi – Hwlffordd
 • TrawsCymru T6: Aberhonddu – Ystradgynlais – Castell-nedd - Abertawe
 • Gwennol Maes Awyr Caerdydd  T9: Bae a Dinas Caerdydd - Maes Awyr Caerdydd
 • Traws Cymru T12 : Machynlleth – Drenewydd - Trallwng – Chroesoswallt - Wrecsam
 • TrawsCymru T14*: Caerdydd – Merthyr  Tudful – Aberhonddu – Y Gelli Gandryll – Henffordd

 

 *Mae pawb sy’n cael tocyn yng Nghymru yn cael teithio am ddim bob Sadwrn a Sul – hyd yn oed os ydynt yn teithio ar y gwasanaeth i Loegr. Dylai pawb ddal gafael ar eu tocyn ar gyfer dychwelyd.

Os oes  Pás Bws gennych sy’n ddilys ar gyfer Cymru, gofynnwn i chi  ei ddangos i’r gyrrwr hyd yn oed ar y Sadwrn a’r Sul.

 


Felly i ble yr ewch chi y penwythnos hwn?

Gyda 10 gwasanaeth rheolaidd ar draws Cymru, gallwch adael eich car gartref a mynd i rywle newydd a gwneud rhywbeth gwahanol bob Sadwrn a bob Sul.

Cewch syniadau di-ri ewch ar wefan Croeso Cymru: https://croeso.cymru/

 

Dyma rai syniadau penodol i chi:

 

Seiclo:

Does dim lle i gario beics ar y TrawsCymru ond gallwch fynd ar y bws i un o’r degau o ganolfannau beicio sydd ar draws Cymru a llogi beic. Mae dros 1,400 milltir o lwybrau beicio ar gael, a’r dewis yn eang o seiclo’n ling-di-long i her beicio mynydd. Cyfle i fwynhau lliwiau’r hydref a golygfeydd godidog y gaeaf ar gefn beic.

Cymerwch olwg yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/biking/cycling

 

Cerdded:

Mae gan Gymru rai o’r golygfeydd hyfrytaf a’r safleoedd hanesyddol gorau ym Mhrydain. Beth am eu darganfod ar daith gerdded? Gallwch ddal y bws TrawsCymru i’r man cychwyn. Mae’n gyfle i fynd i leoliad newydd bron bob penwythnos. Cofiwch edrych ar ragolygon y tywydd cyn cychwyn.

Cymerwch olwg yma: http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/walking-hiking

 

Chwaraeon Dŵr:

Eleni yw Blwyddyn y Môr ac mae gennym dros 850 milltir o arfordir trawiadol i’w fwynhau. Felly be’ well nag ymweld ag un o’r trefi glan môr ar y TrawsCymru.

Arforgampau, caiac, syrffio neu fynd am dro ar hyd y traeth – ffordd wych o dreulio amser fel teulu a chymryd seibiant o’r byd a’i brysurdeb. Ond gofal piau hi yn y gaeaf.

Dyma ragor o wybodaeth: http://www.visitwales.com/things-to-o/activities/watersports

Mae gwefan Croeso Cymru gyda thoreth o wybodaeth am sut i fwynhau crwydro ar fws TrawsCymru: http://croeso.cymru/

 

Siopa:

Mae’r Nadolig ar ddod, ac mae llawer o drefi bach a mawr Cymru yn llawn  siopau lleol gydag arlwy  diddorol;  o’r  siop ddillad, y gwerthwr blodau, y cigydd, y pobydd a’r deli  i’r   oriel gelf a’r bwyty bach – a bydd dim siopau cadwyn i’w weld yn unman ar hyd y stryd.  Mae siopau fferm mewn sawl ardal a marchnadoedd bwyd wythnosol mewn llawer o drefi ar draws y wlad.  

Cymerwch olwg yma:   https://www.fmiw.co.uk/

Wrth gwrs mae’r trefi mwyaf a’r dinasoedd yn adnabyddus iawn am eu dewis eang o siopau a bwytai i blesio pawb. 

Dyma ragor o wybodaeth: http://www.visitwales.com/things-to-do/attractions/shopping