Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *

Tocyn Dydd TrawsCymru 

Mae "Tocyn Diwrnod TrawsCymru®" yn caniatáu i chi deithio heb gyfyngiad ar wasanaethau canlynol TrawsCymru®:T1, T1C, T1S, T2, T3, T4, T5, T6, T12, X43, 460 yn ogystal â gwasanaeth T9 Gwennol Maes Awyr Caerdydd rhwng Canol Dinas Caerdydd a Maes Awyr Caerdydd.  Gallwch brynu tocynnau oddi wrth y gyrwyr. Maen nhw ar gael i’w defnyddio tan y daith olaf ar ddiwrnod prynu’r tocyn.

Oedolyn: £11

Plentyn / Pobl ifanc*: £7.30

Ticed Grwp: £27
Hyd at 2 oedolyn a 3 phlentyn / person ifanc*

*Berson ifanc â Fy Ngherdyn Teithio 

 

Tocyn 1bws (Gogledd Cymru)

Mae’r Tocyn 1bws yn ddilys ar wasanaethau TrawsCymru yn y gogledd. Bydd tocyn i oedolyn yn costio £5.70, bydd plentyn (neu berson ifanc â Fy Ngherdyn Teithio) yn talu £3.70 a bydd deiliaid Cardiau Teithio Rhatach o Loegr a’r Alban yn talu £3.70 hefyd. Mae tocyn teulu ar gael am £12.00 yn unig.

Gallwch brynu tocyn gan y gyrrwr a bydd yn ddilys wedyn i’w ddefnyddio ar bob bws arall y byddwch yn teithio arno ar draws y gogledd y diwrnod hwnnw, gan gynnwys gwasanaethau TrawsCymru (gwasanaeth T2 Bangor - Aberystwyth, gwasanaeth T3 Wrecsam - Abermaw, gwasanaeth T10 Corwen - Bangor, gwasanaeth T12 Wrecsam - Y Waun a gwasanaeth T19 Llandudno - Blaenau Ffestiniog).

 

T7 Traws Hafren (4th January 2021)

Cas-gwent – Cribbs Causeway - Bryste

 

Sengl

Sengl Bryste

Dydd

Wythnos

Oedolyn

£6.50

£2.00

£7.50

£21.00

Plentyn

£4.30

£1.30

£5.00

£14.00

Myfyriwr /
Fy Ngherdyn Teithio*

£4.30

£1.30

£5.00

£14.00

 

 

Tocynnau integredig gyda Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

Yn awr, gallwch deithio i Aberystwyth drwy Gaerfyrddin ar wasanaethau rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru a bysiau T1 a T5 TrawsCymru, gan ddefnyddio un tocyn rhwydd i deithio’n rhatach ac yn gyflymach. I gael gwybod mwy, ewch i Trafnidiaeth Cymru.

Ar wasanaeth bws T19 TrawsCymru yn y gogledd gallwch brynu tocyn bws dwyffordd am ddiwrnod, teithio i rywle ar y bws, ac yna defnyddio’r tocyn hwnnw i deithio’n ôl ar y bws neu’r trên (neu fel arall os oes gennych docyn trên).*
*Nid yw tocynnau 1bws yn ddilys

 

Siwrneiau Byr a Thocynnau Unffordd

I gael gwybod pris siwrnai fer neu daith unffordd, ewch ar wefan Traveline Cymru neu ffoniwch 0300 200 22 33.