Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *

Tocyn Dydd TrawsCymru 

Mae "Tocyn Diwrnod TrawsCymru®" yn caniatáu i chi deithio heb gyfyngiad ar wasanaethau canlynol TrawsCymru®:T1, T1C, T1S, T2, T3, T4, T5, T6, T12, T14, X43, 460 yn ogystal â gwasanaeth T9 Gwennol Maes Awyr Caerdydd rhwng Canol Dinas Caerdydd a Maes Awyr Caerdydd.  Gallwch brynu tocynnau oddi wrth y gyrwyr. Maen nhw ar gael i’w defnyddio tan y daith olaf ar ddiwrnod prynu’r tocyn.

Pris Tocyn

£11.00: oedolyn 

£7.30: plentyn a pherson ifanc (pobl ifanc 16-21 oed â fy ngherdynteithio*)

£27 Tocyn Grŵp: hyd at 2 oedolyn a 3 phlentyn/person ifanc

Bydd y tocyn yn ddilys tan y siwrnai olaf ar y diwrnod prynu.

Prynwch y tocyn gan y gyrrwr.

 

Tocyn 1bws (Gogledd Cymru)

Mae’r Tocyn 1bws yn ddilys ar wasanaethau TrawsCymru yn y gogledd. Bydd tocyn i oedolyn yn costio £5.70, bydd plentyn (neu berson ifanc â Fy Ngherdyn Teithio) yn talu £3.70 a bydd deiliaid Cardiau Teithio Rhatach o Loegr a’r Alban yn talu £3.70 hefyd. Mae tocyn teulu ar gael am £12.00 yn unig.

Gallwch brynu tocyn gan y gyrrwr a bydd yn ddilys wedyn i’w ddefnyddio ar bob bws arall y byddwch yn teithio arno ar draws y gogledd y diwrnod hwnnw, gan gynnwys gwasanaethau TrawsCymru (gwasanaeth T2 Bangor - Aberystwyth, gwasanaeth T3 Wrecsam - Abermaw, gwasanaeth T10 Corwen - Bangor, gwasanaeth T12 Wrecsam - Y Waun a gwasanaeth T19 Llandudno - Blaenau Ffestiniog).

 

 

Tocyn Penwythnos Dwyffordd

Tocyn am siwrnai dwyffordd ar TrawsCymru  T2, T3 a T5 yn unig. I’w ddefnyddio ar unrhyw ddau ddiwrnod rhwng  y bws cyntaf ar ddydd Gwener a’r bws olaf ar ddydd Llun.

Pris Tocyn:

£10.00:  oedolyn

£6.00: person ifanc (pobl ifanc 16-21 oed â fy ngherdynteithio*) a  myfyriwr  (gyda cherdyn NUS extra dilys)  

Prynwch y tocyn gan y gyrrwr.

*Mae’r cynllun fyngherdynteithio wedi’i ymestyn yn awr er mwyn cynnwys pobl ifanc 16-21 oed. Mae modd i ddeiliaid y cerdyn arbed tua 1/3 ar gost teithio ar fysiau. Mae angen fyngherdynteithio i brynu tocyn person ifanc am bris rhatach ar ôl troi’n 16 oed.

 

 

T7 Traws Hafren (4th January 2021)

Cas-gwent – Cribbs Causeway - Bryste

 

Sengl

Sengl Bryste

Dydd

Wythnos

Oedolyn

£6.50

£2.00

£7.50

£21.00

Plentyn

£4.30

£1.30

£5.00

£14.00

Myfyriwr /
Fy Ngherdyn Teithio*

£4.30

£1.30

£5.00

£14.00

 

 

Tocynnau integredig gyda Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

Yn awr, gallwch deithio i Aberystwyth drwy Gaerfyrddin ar wasanaethau rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru a bysiau T1 a T5 TrawsCymru, gan ddefnyddio un tocyn rhwydd i deithio’n rhatach ac yn gyflymach. I gael gwybod mwy, ewch i Trafnidiaeth Cymru.

Ar wasanaeth bws T19 TrawsCymru yn y gogledd gallwch brynu tocyn bws dwyffordd am ddiwrnod, teithio i rywle ar y bws, ac yna defnyddio’r tocyn hwnnw i deithio’n ôl ar y bws neu’r trên (neu fel arall os oes gennych docyn trên).*
*Nid yw tocynnau 1bws yn ddilys

 

 

Siwrneiau Byr a Thocynnau Unffordd

I gael gwybod pris siwrnai fer neu daith unffordd, ewch ar wefan Traveline Cymru neu ffoniwch 0300 200 22 33.