Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
T1

Gwasanaeth T1 TrawsCymru yw eich cysylltiad uniongyrchol rhwng Aberystwyth – Llanbedr Pont Steffan – Caerfyrddin.Mae’n cynnig ffordd o deithio o ansawdd uchel, sy’n dda i’r amgylchedd ac yn werth da am arian.

Mae’n gweithredu 7 dydd yr wythnos ac yn cynnwys:

  • Gwasanaeth bob awr (Yn ystod yr wythnos ac ar ddydd Sadwrn)
  • Mwy o fysiau gyda’r nos ac ar ddydd Sul
  • Cysylltiadau â gwasanaethau trên yng ngorsafoedd Caerfyrddin ac Aberystwyth
  • Cysylltu â Bwcabus yn Llanbedr Pont Steffan, Pencader, Felin-fach ac Aberaeron
  • Mwy o ddewis o docynnau fforddiadwy (gan gynnwys gostyngiad i bobl ifanc)
  • Wi-Fi am ddim ar bob bws
  • Caiff y gwasanaeth hwn ei weithredu gan First Cymru Buses
Dod o hyd i amserlen T1
T1