Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
T10

Mae gwasanaeth T10 TrawsCymru yn cysylltu Bangor, Bethesda, Betws-y-coed a Chorwen â’i gilydd ac mae’n teithio drwy ganol Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae gwasanaeth T10:

  • Yn gweithredu 7 diwrnod yr wythnos (o ddydd Llun i ddydd Gwener ac ar ddydd Sadwrn, a dydd Sul);
  • Yn cynnig tocynnau sy’n rhoi gwerth am arian;
  • Yn defnyddio cerbydau modern a chyffyrddus ar gyfer pob taith;
  • Yn cwrdd â gwasanaeth T3 yng Nghorwen ar gyfer cysylltiadau â bysiau i / o Langollen a Wrecsam;
  • Yn cysylltu â rhwydwaith Sherpa’r Wyddfa ym Metws-y-coed a Chapel Curig; ac
  • Yn cysylltu â gwasanaethau trên yng ngorsafoedd Bangor a Betws-y-coed.
Dod o hyd i amserlen T10
T10