Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
T11

Yn gweithredu pob awr rhwng Abergwaun - Tyddewi a Hwlffordd (dyddiau’r wythnos ac yn ystod y dydd ar ddydd Sadwrn)

  • Gwasanaeth Cyswllt T11 newydd TrawsCymru yn cychwyn ar 7 Mai 2019;
  • Yn gweithredu pob awr rhwng Abergwaun - Tyddewi a Hwlffordd (dyddiau’r wythnos ac yn ystod y dydd ar ddydd Sadwrn);
  • Yn gwasanaethu Gorsaf Drenau Hwlffordd;
  • Gallwch ddefnyddio Tocynnau Dydd TrawsCymru ar gyfer y gwasanaeth (£11 i Oedolion, £7.30 i Bobl Ifanc a £27 i Deuluoedd);
  • Yn cysylltu â gwasanaeth T5 TrawsCymru yn Hwlffordd ac Abergwaun
 
 
©Crown copyright (2019) Visit Wales
Dod o hyd i amserlen T11
T11