Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook
T12

Mae'r amserlen T12 arferol wedi'i hailgyflwyno o ddydd Llun 29 Mehefin 2020 rhwng Machynlleth a Chroesoswallt. Ni fydd y gwasanaeth T12 yn rhedeg rhwng Croesoswallt a Wrecsam am y tro.

  • Mae gwasanaeth T12 Cyswllt TrawsCymru yn gweithredu yn ystod yr wythnos ac ar ddydd Sadwrn;
  • Caiff y gwasanaeth ei weithredu gan fflyd o fysiau newydd, llawr isel; ac
  • Mae Tocyn Diwrnod TrawsCymru yn ddilys ar y gwasanaeth.
Dod o hyd i amserlen T12
T12