Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T14 – Caerdydd drwy Bontypridd, Merthyr Tudful, Aberhonddu,  Y Gelli Gandryll i Henffordd

 

Caerdydd:

  • Mae prifddinas Cymru yn gartref i feysydd rygbi a phêl-droed, cestyll, amgueddfeydd, theatrau, neuaddau cyngerdd a llawer o siopau.
  • Chwiliwch am syniadau ar y wefan http://www.visitcardiff.com

 

Pontypridd: http://www.rctcbc.gov.uk/EN/Tourism/Thingstodo/TownsandVillages/Pontypridd.aspx

 

Merthyr Tudful:

  • I'r rhai sydd â diddordeb mewn antur awyr agored, mae llawer o weithgareddau ar gael o deithiau tywys ar hyd Taith Taf, beicio mynydd i lawr allt yn Bike Park Wales a dringo yng  Nghanolfan Summit Rock UK. http://www.visitmerthyr.co.uk/

 

Aberhonddu: http://www.breconbeacons.org/?lan=cy

  • Y brif dref farchnad ym Mannau Brycheiniog ac mae ganddi amrywiaeth o siopau diddorol ac anarferol sy'n gwerthu hen bethau, celf lleol a chynnyrch bwyd o Gymru o'r radd flaenaf
  • Eglwys Gadeiriol a Chlos Aberhonddu, hafan o heddwch a thawelwch
  • Amgueddfa Gatrodol Catrawd Frenhinol Cymru

 

Y Gelli Gandryll:

 

Digwyddiadau Tymhorol: