Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook
  • Gwasanaeth uniongyrchol TrawsCymru yn cysylltu Caerdydd – Merthyr Tudful – Aberhonddu – Y Gelli Gandryll – Henffordd ers dydd Llun 3 Medi 2018
  • Yn gweithredu yn ystod yr wythnos ac ar ddydd Sadwrn
  • Gwasanaeth bob awr ar y cyd â gwasanaeth T4 yn ystod yr wythnos ac ar ddydd Sadwrn rhwng Aberhonddu a Chaerdydd.
  • Mae tocynnau rhad i’w cael.
  • Mae gwasanaeth T14 bellach yn derbyn tocyn diwrnod TrawsCymru.

Mae pawb sydd yn cael tocyn yng Nghymru yn cael teithio am ddim bob Sadwrn a Sul – hyd yn oed os ydynt yn teithio ar y gwasanaeth i Loegr. Dylai pawb ddal gafael ar eu tocyn ar gyfer dychwelyd.

Dod o hyd i amserlen T14
T14