Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook
T19

Gwasanaeth T19 TrawsCymru yw eich cyswllt uniongyrchol rhwng Blaenau Ffestiniog, Betws-y-coed a Llandudno ac mae’n darparu dull o deithio o safon, sy’n garedig i’r amgylchedd, yn ogystal â thocynnau sy’n cynnig gwerth am arian.

 

Mae’r gwasanaeth T19 yn gweithredu 7 diwrnod yr wythnos ac mae’n cynnig:

  • 4 taith ddwyffordd bob dydd (o ddydd Llun i ddydd Sadwrn yn unig)
  • 3 taith ddwyffordd ar ddydd Sul
  • Cysylltiadau â gwasanaethau trên yng Nghyffordd Llandudno
  • Cysylltiadau â gwasanaethau fflecsi Dyffryn Conwy yn Llanrwst a Betws-y-coed
  • Wi-fi rhad ac am ddim
  • Caiff y gwasanaeth hwn ei weithredu gan Llew Jones
Dod o hyd i amserlen T19
T19