Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T1C – Aberystwyth, Aberaeron  drwy  Cross Hands i Gaerdydd.

 

Aberystwyth: http://www.darganfodceredigion.co.uk

  • Amgueddfa Ceredigion, sy'n adrodd hanes y rhanbarth.
  • Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth, sy'n gartref i gyfres o arddangosfeydd newidiol a chasgliadau celf http://www.aberystwythartscentre.co.uk/.
  • Llyfrgell Genedlaethol Cymru, lle cewch ddysgu am chwedlau a thrysorau Cymru a hyd yn oed ymchwilio i hanes eich teulu. https://www.llgc.org.uk/
  • Rheilffordd Cwm Rheidiol, a aiff â chi ar daith brydferth i Bontarfynach.  Chwiliwch yr amserlen gaeaf.

 

Aberaeron

  • Llanerchaeron, ystâd wledig fechan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.  Caiff amrywiaeth o weithgareddau teuluol eu trefnu drwy gydol y flwyddyn.  Mae'n daith gerdded 2.5 milltir hawdd o ganol y dref. Amserlen y gaeaf ar gael. https://www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/llanerchaeron

 

Caerdydd: http://www.croesocaerdydd.com/

 

Rhai digwyddiadau tymhorol: