Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook
T1C

Mae gwasanaeth T1C TrawsCymru yn darparu cyswllt uniongyrchol rhwng Aberystwyth, Caerfyrddin a Chaerdydd.

Mae’r gwasanaeth hwn wedi’i atal ar hyn o bryd nes y nodir yn wahanol, oherwydd effaith y Coronafeirws.

 

Dyma brif elfennau’r gwasanaeth newydd:-

  • Bydd gwasanaeth T1C cyflym, newydd TrawsCymru – ar fws moethus gyda nifer gyfyngedig o arosfannau;
  • Bydd y gwasanaeth yn gweithredu 7 diwrnod yr wythnos;
  • Bydd y gwasanaeth cyflym, newydd hwn ar fws moethus yn lleihau hyd y daith o Aberystwyth i Gaerdydd ac o Gaerdydd i Aberystwyth i 3.5 awr;
  • Bydd y gwasanaeth yn gadael Gorsaf Fysiau Aberystwyth am 09.30 ac yn cyrraedd Canol Dinas Caerdydd (Heol Penarth) am 13.05, a bydd yn gadael Caerdydd am 16.45 ac yn cyrraedd Aberystwyth am 20.39;
  • Bydd y gwasanaeth T1C newydd ar fws moethus yn galw yng Nghyfnewidfa Fysiau / Trenau Port Talbot 7 diwrnod yr wythnos;
  • Bydd gwasanaeth bws T1S, sy’n wasanaeth cysylltu newydd, yn gweithredu rhwng Caerfyrddin – Cross Hands – Abertawe. Bydd gofyn i deithwyr o’r gorllewin sydd am deithio i / o Abertawe newid i / o fws moethus T1C a bws T1S yng Ngorsaf Fysiau Caerfyrddin;
  • Bydd gwasanaeth bws T1S hefyd yn gwasanaethu’r Ardd Fotaneg Genedlaethol;
  • Bydd gwasanaeth bws moethus T1C yn galw yn Abertawe ar ddydd Sul; a
  • Bydd Tocyn Diwrnod TrawsCymru yn ddilys ar y gwasanaeth – £11 y person neu £27 am docyn teulu.
Dod o hyd i amserlen T1C
T1C