Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook
T1C

Mae gwasanaeth T1C TrawsCymru yn darparu cyswllt uniongyrchol rhwng Aberystwyth, Caerfyrddin a Chaerdydd.

Amserlenni yn ystod pythefnos y cyfnod atal byr (o 6pm nos Wener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd)

Ni fydd y gwasanaeth hwn yn gweithredu yn ystod y cyfnod atal byr.

 

Dyma brif elfennau’r gwasanaeth newydd:-

  • Gwasanaeth bws cyflym T1C TrawsCymru â nifer gyfyngedig o arosfannau;
  • Bydd y gwasanaeth yn gweithredu 4 diwrnod yr wythnos – ar ddydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul.
  • Bydd y gwasanaeth cyflym, hwn ar fws moethus yn lleihau hyd y daith o Aberystwyth i Gaerdydd ac o Gaerdydd i Aberystwyth i 3.5 awr;
  • Bydd y gwasanaeth yn gadael Gorsaf Fysiau Aberystwyth am 09.30 ac yn cyrraedd Canol Dinas Caerdydd (Heol Penarth) am 13.05, a bydd yn gadael Caerdydd am 16.45 ac yn cyrraedd Aberystwyth am 20.39;
  • Bydd y gwasanaeth T1C ar fws moethus yn galw yng Nghyfnewidfa Fysiau / Trenau Port Talbot 4 diwrnod yr wythnos;
  • Bydd gwasanaeth bws moethus T1C yn galw yn Abertawe ar ddydd Sul; a
  • Bydd Tocyn Diwrnod TrawsCymru yn ddilys ar y gwasanaeth – £11 y person neu £27 am docyn teulu.
Dod o hyd i amserlen T1C
T1C