Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T1S  – Abertawe i Gaerfyrddin, gyda rhai gwasanaethau yn galw yn Yr Ardd Fotaneg Cenedlaethol

 

Llefydd i ymweld:

 

Caerfyrddin:

  • Y dref hynaf yng Nghymru, ac mae ganddi gysylltiadau â chwedlau Arthur. Mae gan y dref ddwy ganolfan siopa fodern a strydoedd yn  llawn o siopau lleol.  http://www.darganfodceredigion.co.uk
  • Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, amgueddfa rad ac am ddim sy'n gartref i lawer o drysorau lleol, gan gynnwys darn olaf derwen enwog Myrddin
  • Canolfan Hamdden Caerfyrddin, sydd â phwll nofio ac ardal chwarae antur.

 

Abertawe:

  • Mae'r ddinas hon ar lan y dŵr yn agos at draethau Baner Las, cefn gwlad diarffordd, diwylliant cosmopolitan a mannau hardd dynodedig. https://www.croesobaeabertawe.com/
  • Theatr y Grand: https://www.abertawe.gov.uk/TheatryGrandAbertawe
  • LC2, parc dŵr dan do Abertawe, gyda'i bwll syrffio http://www.thelcswansea.com/
  • Plantasia, paradwys drofannol yng nghanol y ddinas, sy'n llawn dop o blanhigion lliwgar ac anifeiliaid diddorol.  Mae'n cynnig cyfres o weithdai, teithiau bwyd gwyllt a digwyddiadau yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae dosbarthiadau i oedolion hefyd ar gael drwy gydol y flwyddyn.
  • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau: Cynhelir amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai addas i'r teulu dros wyliau'r ysgol. https://amgueddfa.cymru/abertawe/
  • Darganfyddwch filltiroedd o lwybrau di-draffig o gwmpas Bae Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Beth am logi beic a threulio'r prynhawn yn beicio ar hyd y promenâd 5 milltir o'r ddinas i'r Mwmbwls ac yn ôl?http://www.abertawe.gov.uk/beicio
  • Yr Ardd Fotaneg Genedlaethol: https://garddfotaneg.cymru/

 

Rhai digwyddiadau tymhorol: