Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook
T1S

*Mae’r gwasanaeth hwn wedi’i atal ar hyn o bryd nes y nodir yn wahanol*

 

Dyma brif elfennau’r gwasanaeth:

  • Mae gwasanaeth T1S TrawsCymru yn gweithredu rhwng Caerfyrddin – Cross Hands – Abertawe chwe diwrnod yr wythnos;
  • Mae’n cynnig cysylltiad cyfleus â gwasanaeth T1 yng Nghaerfyrddin ar gyfer Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth;
  • Mae rhai bysiau’n galw yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol hefyd. Bydd y bws sy’n gadael Gorsaf Fysiau Abertawe am 12pm yn cyrraedd yr Ardd Fotaneg am 12.42, a bydd bws yn gadael yr Ardd Fotaneg am 16.19 ac yn cyrraedd Gorsaf Fysiau Abertawe am 17.02.
  • Caiff y gwasanaeth ei weithredu gan First Cymru Buses.
Dod o hyd i amserlen T1S
T1S