Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T2 – Bagor drwy Gaernarfon a Phorthmadog i Aberystwyth

 

Llefydd i ymweld:

 

Bangor: https://www.ymweldageryri.info/

 

Caernarfon: Cartref  i'r castell enwog – Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.  Caiff hanes y dref ei adrodd yn arddangosfa ‘Ein Treftadaeth’ yn Oriel Pendeitsh.

  • Rheilffordd Eryri, sy'n rhedeg am 25 milltir i Borthmadog
  • Hwylfan, canolfan chwarae dan do
  • Cartio Dan Do Redline
  • Galeri, canolfan celfyddydau cyfoes gyda theatr a sinema. http://galericaernarfon.com/

 

Porthmadog: Canolfan dda i gerddwyr a beicwyr.  Nid yw nepell o Bortmeirion.

 

Dolgellau: Ar un adeg roedd yn ganolfan y rhuthr am aur yng Nghymru. 

  • Llwybr Mawddach i Abermaw, sy'n arbennig o drawiadol naill ar feic neu ar droed.
  • Parc Coedwig Coed y Brenin, sydd wedi'i leoli ar gyrion Dolgellau.

 

Machynlleth: Mae'r dref yn llawn hanes – dyma lle coronwyd Owain Glyndŵr yn Dywysog Cymru yn 1404 ac fe sefydlodd ei senedd yn Stryd Maengwyn.

  • Mae marchnad bob dydd Mercher rhwng 1-am-2pm
  • Canolfan y Dechnoleg Amgen - ar agor saith diwrnod yr wythnos ac wedi'i lleoli dair milltir i'r gogledd o'r dref.  Mae arhosfa bws T2 yn agos iawn i'r fynedfa. www.cat.org.uk/
  • Amgueddfa Celf Fodern Machynlleth, hen gapel Wesleaidd sydd bellach wedi'i addasu'n ganolfan aml-gelfyddydol yn cynnwys arddangosfeydd, cyngherddau a gŵyl flynyddol bob mis Awst sy'n denu cerddorion o bob rhan o'r byd. http://moma.machynlleth.org.uk/?lang=cy
  • Beicio mynydd – bydd llwybrau â chyfeirbwyntiau o wahanol hydoedd a lefelau gallu yn mynd â chi yn syth o ganol y dref i ganol golygfeydd gwych o'r dyffrynnoedd a mynyddoedd.

 

Aberystwyth: http://www.darganfodceredigion.co.uk

 

Digwyddiadau tymhorol: