Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
T2

Mae gwasanaeth T2 TrawsCymru yn cynnig gwasanaeth uniongyrchol rhwng trefi Prifysgol Bangor ac Aberystwyth saith niwrnod yr wythnos. Mae'r gwasanaeth T2 hefyd un gweithredu mewn trefi amlwg fel Caernarfon, Porthmadof, Dolgellau a Machynlleth, gan deithio heibio golyfeydd godidog Cymru. Trefi, mynyddoed a'r arfordir i gyd mewn un daith gofiadwy.

Mae'n rhedeg saith niwrnod yr wythnos ac mae'n cynnwys:

  • Gwell cysylltiadau â gwasanaeth T3 i Abermaw, y Bala, Llangollen a Wrecsam yn Nolgellau
  • Bysiau â llawr isel
  • Caiff y gwasanaeth hwn ei weithredu gan Lloyds Coaches.
Dod o hyd i amserlen T2
T2