Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T3 – Wrecsam drwy Rhiwabon, Llangollen a Dolgellau i Abermaw

 

Wrecsam

 

Llangollen:

  • Gyda rhywfaint o ymdrech, gallwch gerdded i adfeilion Castell Dinas Brân ar ben y bryn, crwydro drwy olion Abaty Glyn y Groes.

 

Dolgellau:

 

Digwyddiadau tymhorol: