Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook
T3

Mae gwasanaeth T3 newydd TrawsCymru yn darparu cyswllt uniongyrchol a rheolaidd, saith diwrnod yr wythnos, rhwng Wrecsam ac Abermaw. Mae’r T3 yn teithio drwy ddyffrynnoedd hyfryd Dyfrdwy ac Afon Mawddach ac yn gwasanaethu canolfannau allweddol fel Llangollen, Corwen, y Bala a Dolgellau.

Amserlenni yn ystod pythefnos y cyfnod atal byr (o 6pm nos Wener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd)

Dim newid i’r amserlen a oedd yn gweithredu cyn y cyfnod atal byr. 

 

Mae’n gweithredu 7 dydd yr wythnos ac yn cynnwys:

  • Cysylltiadau gwell â gwasanaeth T2 TrawsCymru i Aberystwyth  a Bangor o Ddolgellau
  • Bysiau newydd sydd o safon coets y tu mewn
  • Wi-Fi am ddim ar bob bws
  • Prisiau atyniadol
  • Caiff y gwasanaeth hwn ei weithredu gan Lloyds Coaches
 
Dod o hyd i amserlen T3
T3