Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
T3

Mae gwasanaeth T3 newydd TrawsCymru yn darparu cyswllt uniongyrchol a rheolaidd, saith diwrnod yr wythnos, rhwng Wrecsam ac Abermaw. Mae’r T3 yn teithio drwy ddyffrynnoedd hyfryd Dyfrdwy ac Afon Mawddach ac yn gwasanaethu canolfannau allweddol fel Llangollen, Corwen, y Bala a Dolgellau.

Neges i Gwsmeriaid- Newid mewn Gwasanaeth

Oherwydd prinder gyrrwyr bydd nifer y teithiau sy’n cael eu rhedeg ar wasanaeth T3 yn cael eu lleihau dros dro o 22ain o Medi. Bydd y sefyllfa yn cael ei adolygu bob pythefnos.

O 22ain Medi, ni fydd y teithiau canlynol yn rhedeg:

Llun i Sadwrn

O Wrecsam i Abermaw: 16:15

O Ddolgellau i Wrecsam: 19:35

Ni fydd newidiadau i wasanaethau ar Ddydd Sul.

Dod o hyd i amserlen T3 o 22/09/2021  

Ymddiheurwn am unryw anghyfleustra a achosir.

 

Mae’n gweithredu 7 dydd yr wythnos ac yn cynnwys:

  • Cysylltiadau gwell â gwasanaeth T2 TrawsCymru i Aberystwyth  a Bangor o Ddolgellau
  • Bysiau newydd sydd o safon coets y tu mewn
  • Wi-Fi am ddim ar bob bws
  • Prisiau atyniadol
  • Caiff y gwasanaeth hwn ei weithredu gan Lloyds Coaches
 
Dod o hyd i amserlen T3
T3