Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook
T4

Mae gwasanaeth T4 TrawsCymru yn ddolen gyswllt rhwng Caerdydd a’r Drenewydd. Dyma sut i deithio mewn ffordd ecogyfeillgar, ar fws o safon uchel ac am bris cystadleuol.

 

Gyda hyd at 7 taith y diwrnod, mae’r gwasanaeth yn cynnig:

  • Gwell cysylltiadau rhwng Powys, Merthyr Tudful a Chaerdydd
  • Gwell cysylltiadau â gwasanaethau bws a thrên eraill ar hyd y daith; bysiau â lloriau isel, sydd â mwy o le ar gyfer bagiau a rhagor o seddau a byrddau; gwell system docynnau ac amseroedd gadael mwy cyfleus
  • Cyfleusterau minicom
  • Wi-Fi am ddim
  • Yn gwasanaethu – Pen Isaf Heol Eglwys Fair (JP) – Canol Dinas Caerdydd
  • Caiff y gwasanaeth hwn ei weithredu gan Stagecoach
  • Wedi’i gyfuno â gwasanaeth T14 i gynnig gwasanaeth bob awr o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng Aberhonddu a Chaerdyd
 
Dod o hyd i amserlen T4
T4