Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
T4

Mae gwasanaeth T4 TrawsCymru yn ddolen gyswllt rhwng Caerdydd a’r Drenewydd. Dyma sut i deithio mewn ffordd ecogyfeillgar, ar fws o safon uchel ac am bris cystadleuol.

Oherwydd effaith Covid-19 mae newidiadau i amserlen y gwasanaeth yma yn bosib. Ffoniwch 0300 200 22 33 am y wybodaeth fwyaf diweddar. 

 

Gyda hyd at 7 taith y diwrnod, mae’r gwasanaeth yn cynnig:

 • Gwell cysylltiadau rhwng Powys, Merthyr Tudful a Chaerdydd
 • Gwell cysylltiadau â gwasanaethau bws a thrên eraill ar hyd y daith; bysiau â lloriau isel, sydd â mwy o le ar gyfer bagiau a rhagor o seddau a byrddau; gwell system docynnau ac amseroedd gadael mwy cyfleus
 • Cyfleusterau newydd yn Aberhonddu
 • Cyfleusterau minicom
 • Wi-Fi am ddim
 • Yn gwasanaethu – Pen Isaf Heol Eglwys Fair (JP) – Canol Dinas Caerdydd
 • Caiff y gwasanaeth hwn ei weithredu gan Stagecoach
 • Caiff amserlen ddiwygiedig a gwell ar gyfer gwasanaeth T4 TrawsCymru ei chyflwyno ddydd Sul 2 Medi 2018
 • Mwy o deithiau ar ddydd Sul
 • Wedi’i gyfuno â gwasanaeth T14 i gynnig gwasanaeth bob awr o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng Aberhonddu a Chaerdyd
 • Prisiau da’n cael eu cynnig ar gyfer tocynnau.
 
Dod o hyd i amserlen T4
T4