Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *

T5 Aberystwyth drwy Aberaeron, Aberteifi ac Abergwaun i Hwlffordd

 

Aberystwyth: http://www.darganfodceredigion.co.uk

  • Ar y ffordd i Hwlffordd gallwch hefyd ymweld â Chei Newydd, Llangrannog neu Aberporth am ddiwrnod allan ar y traeth, cerdded ar hyd llwybr yr arfordir neu gael cipolwg ar y bywyd gwyllt niferus.

 

Aberteifi

  • Aberteifi yw'r porth i Ddyffryn Teifi a Llwybrau Arfordir Ceredigion a Sir Benfro. Mae gan y dref gyfoeth o dreftadaeth ac mae'n cynnig cefnlen hiraethus i ddiwylliant cyfoethog o wyliau celf a chrefft a cherddoriaeth.
  • Rhowch gynnig ar amrywiaeth o weithgareddau ar y môr ac ar y tir mewn amryw o ganolfannau gweithgareddau yn yr ardal

 

Abergwaun: http://www.visitpembrokeshire.com/

  • Wedi ei lleoli yng ngogledd Sir Benfro, mae'r dref harbwr hon yn enwog am y tro diwethaf i fyddin o dramor lanio ar Ynys Prydain, pan laniodd byddin Ffrainc yn 1797.  Cafodd yr hanes ei adrodd yn wych mewn tapestri 30 metr o hyd clodwiw, sydd i'w weld yn Llyfrgell Abergwaun, a grëwyd i nodi'r daucanmlwyddiant ym 1997.

 

Hwlffordd:

  • Y dref sirol  Sir Benfro. Mae gan y dref amrywiaeth o siopau, castell ac amgueddfa tref ddiddorol.  Mae Marchnad Fferm yn y dref bob dydd Gwener o  9am – 2pm