Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
T5

Mae gwasanaeth T5 TrawsCymru yn darparu gwasanaeth rheolaidd ac uniongyrchol ar hyd arfordir prydferth Bae Ceredigion, ac yn cysyltu Aberystwyth, Aberaeron, Ceinewydd, Aberteifi, Abergwaun a Hwlffordd.

Oherwydd effaith Covid-19 mae newidiadau i amserlen y gwasanaeth yma yn bosib. Ffoniwch 0300 200 22 33 am y wybodaeth fwyaf diweddar. 

 

Gyda hyd a 6 taith y diwrnod, mae'r gwasanaeth yn cynnig:

  • Gwasanaeth bob awr yn ystod yr wythnos ac ar ddydd Sadwrn rhwng Aberteifi ac Aberystwyth
  • Gwasanaeth bob dwy awr rhwng Aberteifi a Hwlffordd
  • Cysylltiad â Bwcabus (tocynnau trwodd ar gael)
  • Cysylltu â gwasanaethau rheilffordd yng ngorsafoedd Aberystwyth, Hwlffordd, Abergwaun/Gwdig a Harbwr Abergwaun 
  • Cysylltu â gwasanaethau Fferi yn Harbwr Abergwaun
  • Costau rhesymol i deithwyr rheolaidd a¹r rheini sy¹n ymweld âr Gorllewin
  • Caiff y gwasanaeth hwn ei weithredu gan Richards Bros.
Dod o hyd i amserlen T5
T5