Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
T5

Mae gwasanaeth T5 TrawsCymru yn darparu gwasanaeth rheolaidd ac uniongyrchol ar hyd arfordir prydferth Bae Ceredigion, ac yn cysyltu Aberystwyth, Aberaeron, Ceinewydd, Aberteifi, Abergwaun a Hwlffordd.

Neges i Gwsmeriaid - Newid mewn Gwasanaeth

Oherwydd prinder gyrrwyr bydd nifer y teithiau sy’n cael eu rhedeg ar wasanaeth T5 yn cael eu lleihau dros dro o’r 6ed o Medi. Bydd y sefyllfa yn cael ei adolygu bob pythefnos.

O 6ed Medi, ni fydd y teithiau canlynol yn rhedeg:

Llun i Sadwrn

O Aberteifi i Aberystwyth: 08.02 & 13.02

O Aberystwyth i Aberteifi: 10.10 & 15.10

Dod o hyd i amserlen T5 o 06/09/2021  

Ymddiheurwn am unryw anghyfleustra a achosir.

 

Gyda hyd a 6 taith y diwrnod, mae'r gwasanaeth yn cynnig:

  • Gwasanaeth bob awr yn ystod yr wythnos ac ar ddydd Sadwrn rhwng Aberteifi ac Aberystwyth
  • Gwasanaeth bob dwy awr rhwng Aberteifi a Hwlffordd
  • Cysylltiad â Bwcabus (tocynnau trwodd ar gael)
  • Cysylltu â gwasanaethau rheilffordd yng ngorsafoedd Aberystwyth, Hwlffordd, Abergwaun/Gwdig a Harbwr Abergwaun 
  • Cysylltu â gwasanaethau Fferi yn Harbwr Abergwaun
  • Costau rhesymol i deithwyr rheolaidd a¹r rheini sy¹n ymweld âr Gorllewin
  • Caiff y gwasanaeth hwn ei weithredu gan Richards Bros.
Dod o hyd i amserlen T5
T5