Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T6 – Abertawe drwy Gastell-nedd ac Ystradgynlais i Aberhonddu

 

Abertawe:

  • Mae'r ddinas hon ar lan y dŵr yn agos at draethau Baner Las, cefn gwlad diarffordd, diwylliant cosmopolitan a mannau hardd dynodedig. https://www.croesobaeabertawe.com/
  • Theatr y Grand: https://www.abertawe.gov.uk/TheatryGrandAbertawe
  • LC2, parc dŵr dan do Abertawe, gyda'i bwll syrffio http://www.thelcswansea.com/
  • Plantasia, paradwys drofannol yng nghanol y ddinas, sy'n llawn dop o blanhigion lliwgar ac anifeiliaid diddorol.  Mae'n cynnig cyfres o weithdai, teithiau bwyd gwyllt a digwyddiadau yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae dosbarthiadau i oedolion hefyd ar gael drwy gydol y flwyddyn.
  • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau: Cynhelir amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai addas i'r teulu dros wyliau'r ysgol. https://amgueddfa.cymru/abertawe/
  • Darganfyddwch filltiroedd o lwybrau di-draffig o gwmpas Bae Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Beth am logi beic a threulio'r prynhawn yn beicio ar hyd y promenâd 5 milltir o'r ddinas i'r Mwmbwls ac yn ôl?http://www.abertawe.gov.uk/beicio

 

Ystradgynlais a Chastell-nedd: http://www.visitnpt.co.uk/?lang=cy-gb

  • Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais. Anaddas ar gyfer plant ifanc. Defnyddir dŵr Afon Dulais er mwyn gwneud Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais yn hunangynhaliol mewn ynni sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.

 

Aberhonddu: http://www.breconbeacons.org/?lan=cy

  • Aberhonddu yw'r brif dref farchnad ym Mannau Brycheiniog ac mae ganddi amrywiaeth o siopau diddorol. 

 

Rhai digwyddiadau Tymhorol: