Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
T6

Mae gwasanaeth T6 TrawsCymru yn mynd bob awr, yn cysylltu Abertawe - Castell-nedd - Ystradgynlais - Aberhonddu (yn ystod y dydd, Llun - Gwener a dydd Sadwrn).

Gwasanaeth T6

Rydyn ni’n gwella gwasanaeth T6 TrawsCymru ac am wybod pa welliannau yr hoffech chi i ni eu gwneud. Llenwch yr arolwg trwy glicio ar y ddolen isod.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/T6Survey/

 

Yn rhedeg 7 diwrnod yr wythnos ac yn cynnwys:-

  • Gwasanaeth bob awr Llun - Gwener a dydd Sadwrn;
  • Pum siwrne i bob cyfeiriad ar ddydd Sul;
  • Bysus cyfforddus, tebyg i goets, â lloriau isel;
  • WiFi am ddim i deithwyr;
  • Yn gwasanaethu Campws newydd y Bae yn Abertawe;
  • Mae'n mynd i leoliad ysblennydd Rhaeadr Aberdulais;
  • Caiff y gwasanaeth hwn ei weithredu gan New Adventure Travel
Dod o hyd i amserlen T6
T6