Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
T7

Mae’r gwasanaeth T7 TrawsHafren yn gyswllt uniongyrchol rhwng Cas-gwent - Cribbs Causeway a Chanol Dinas Bryste yn cynnig gwasanaeth o ansawdd uchel, a thocynnau bws rhesymol.

Yn rhedeg bob awr, saith diwrnod yr wythnos. Mae’r gwasanaeth yn darparu –

  • Cyswllt sydyn a chyfleus rhwng Gorsaf Bysiau Casgwent – Cribbs Causeway a chanol dinas Bryste
  • Tocynnau rhesymol
  • Yn rhedeg o Bond Street yng nghanol dinas Bryste
  • Wedi ei weithredu gan Newport Transport Ltd
Dod o hyd i amserlen T7
T7