Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *

Mae’r tocynnau a gaiff eu prynu drwy’r ap neu ar y wefan yn ddilys i’w defnyddio ar y gwasanaeth a ddewiswyd yn unig, ac ni ellir eu defnyddio ar unrhyw un o wasanaethau eraill TrawsCymru. Mae’r holl docynnau a gaiff eu prynu yn rhai nad oes modd eu trosglwyddo, ac mae TrawsCymru a’r gweithredwyr sy’n rhan o’r gwasanaeth yn cadw’r hawl i wrthod derbyn tocynnau sy’n cael eu camddefnyddio.

Os byddwch yn prynu tocyn teithio rhatach, rhaid i chi ddangos eich archeb a’ch cerdyn teithio rhatach wrth fynd ar y bws. Mae Telerau ac Amodau mwy manwl i’w gweld ar wefannau’r gweithredwyr perthnasol–

T1 – firstgroup.com
T2 – lloydscoaches.com
T5 – richardsbros.co.uk