Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

Cwestiynau Cyffredin TrawsCymru

Beth yw’r diweddaraf o ran pryd y bydd ap newydd TrawsCymru yn dechrau gweithredu?

  • Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod ein ap newydd i deithwyr yn awr yn fyw. Gallwch ei ddefnyddio erbyn hyn i gynllunio eich taith, prynu tocynnau, tracio eich bws a gweld faint o garbon yr ydych yn ei arbed drwy ddefnyddio’r bws.

A yw cŵn yn cael teithio ar fysiau TrawsCymru?

  • Caiff un ci ufudd sydd yng nghwmni teithiwr, neu un anifail bach arall, deithio gyda chi ar ein bysiau os bydd y gyrrwr yn penderfynu bod hynny’n iawn. Caiff y gyrrwr benderfynu ble y mae’r lle gorau i’r anifail fod ar y bws. Caiff cŵn tywys a chŵn cymorth deithio bob amser ar ein bysiau.

Alla’ i fynd â beic ar un o fysiau TrawsCymru?

  • At ei gilydd, gall beiciau y mae modd eu plygu gael eu cludo’n ddiogel yn y man storio bagiau ar y bws, cyhyd â bod y gyrrwr yn fodlon. Mae ystyriaethau o ran lle a diogelwch yn golygu na chaiff beiciau safonol nad oes modd eu plygu eu caniatáu ar fysiau fel rheol.

Pryd y disgwylir i wasanaeth T9 TrawsCymru ailddechrau?

  • Mae gwasanaeth T9 wedi’i atal nes y clywch yn wahanol. Bydd unrhyw ddiweddariadau pellach yn cael eu rhoi ar ein gwefan a’n sianelau ar gyfryngau cymdeithasol.

Pryd y bydd modd teithio am ddim ar benwythnosau unwaith eto?

  • Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw fwriad i ailgyflwyno’r trefniadau ar gyfer teithio am ddim ar benwythnosau. Bydd unrhyw ddiweddariadau neu unrhyw newidiadau i’n gwasanaethau yn cael eu rhannu ar ein gwefan a’n sianelau ar gyfryngau cymdeithasol.

 

Ewch i’n tudalen Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau i gael y manylion diweddaraf cyn i chi wneud eich teithiau.