Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

Amserlenni yn ystod pythefnos y cyfnod atal byr (o 6pm nos Wener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd)


T1- First Cymru:
  O ddydd Sul 25 Hydref tan ddiwedd y cyfnod atal byr, bydd y T1 yn gweithredu gwasanaeth bob dwy awr o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a 4 taith ar ddydd Sul.

T1C- NAT: Ni fydd y gwasanaeth hwn yn gweithredu yn ystod y cyfnod atal byr.

T6- NAT: Bydd y gwasanaeth hwn yn gweithredu gwasanaeth dydd Sul o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, ac ni fydd gwasanaeth ar ddydd Sul.

T2- Lloyds Coaches: Dim newid i’r amserlen a oedd yn gweithredu cyn y cyfnod atal byr.

T3- Lloyds Coaches: Dim newid i’r amserlen a oedd yn gweithredu cyn y cyfnod atal byr.

T4- Stagecoach yn Ne Cymru: Bydd amserlen ddiwygiedig ar waith o ddydd Sul 25 Hydref (a dim gwasanaeth ar ddydd Sul) hyd at ddiwedd y cyfnod atal byr.

T14- Stagecoach yn Ne Cymru: Bydd amserlen ddiwygiedig ar waith o ddydd Sul 25 Hydref (a dim gwasanaeth ar ddydd Sul) hyd at ddiwedd y cyfnod atal byr.

T5- Richards Brothers: Dim newid i’r amserlen a oedd yn gweithredu cyn y cyfnod atal byr.

T11- Richards Brothers: Dim newid i’r amserlen a oedd yn gweithredu cyn y cyfnod atal byr.  

T12- Tanat Valley Coaches/Lloyds Coaches: Dim newid i’r amserlen a oedd yn gweithredu cyn y cyfnod atal byr.


Yn unol â chyngor presennol y llywodraeth, ni ddylai cwsmeriaid fod yn teithio oni bai bod hynny’n hollol angenrheidiol.

 

Ewch i’n tudalen Gwybodaeth am y Coronafeirws i gael y manylion diweddaraf cyn i chi wneud eich teithiau hanfodol.