Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook
X7

Mae’r gwasanaeth TrawsHafren X7 yn gyswllt uniongyrchol rhwng Cas-gwent - Cribbs Causeway a Chanol Dinas Bryste yn cynnig gwasanaeth o ansawdd uchel, a thocynnau bws rhesymol.


Rhedeg bob awr, Dydd Llun i Ddydd Gwener, mae’r gwasanaeth yn darparu:

  • Cyswllt sydyn a chyfleus rhwng Gorsaf Bws Cas-gwent – Cribbs Causeway a chanol dinas Bryste.
  • Tocynnau bws rhesymol
  • Opsiwn i archebu  a thalu am eich tocyn o flaen llaw yn defnyddio'r ap sydd ar gael i’w lawr lwytho o’r App Store neu Google Play.
  • System blaenoriaethu i’r sawl sydd wedi bwcio o flaen llaw trwy’r ap.
  • Yn rhedeg o Marlborough Street yng nghanol dinas Bryste
  • Rhai teithiau yn gwasanaethu Magwyr a Cil-y-Coed (gwiriwch yr amserlen am fwy o wybodaeth)
  • Wedi ei weithredu gan New Adventure Travel.
Dod o hyd i amserlen X7
X7